Provincie wil haast met vergunningen voor bouwprojecten die niet tot stikstofuitstoot leiden

30 augustus 2019 om 12:46
Rik Grashoff informeert de leden van Provinciale Staten
Rik Grashoff informeert de leden van Provinciale Staten
De provincie Brabant wil op 1 oktober weer vergunningen verlenen voor bouwplannen die niet tot stikstofuitstoot leiden. De indieners van plannen die wel stikstof uitstoten, zal worden gevraagd hun plannen aan te passen. Als dat niet snel lukt, wordt hen gevraagd de vergunning in te trekken. De provincie zal dan geen legeskosten in rekening brengen.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Dat zei gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Hij hield wel een slag om de arm. Voorwaarde om op 1 oktober te kunnen beginnen is dat een landelijk rekenprogramma waarmee de nieuwe regels voor stikstofuitstoot kan worden gemeten (Aerius geheten), op tijd klaar is. Dat zou begin augustus zijn, maar het is er nog steeds niet. “We bellen om de paar dagen naar Den Haag om te vragen hoe het ermee staat. Het lijkt erop dat het nu volgende week wordt”, aldus Grashoff.

'Buitengewoon vervelend'
“Ik vind dat buitengewoon vervelend en slordig van rijkszijde. Alles ligt nu stil, ook de projecten die geen stikstof uitstoten. Zelfs projecten die een gunstig effect hebben op de stikstofuitstoot lijden daar onder”, zei de gedeputeerde.

De provinciebestuurder praatte de Statenleden vrijdag bij over de stand van zaken met betrekking tot de PAS-wetgeving. De Raad van State bepaalde een aantal maanden geleden dat de stikstofwetgeving van Nederland niet deugt. De Raad koos voor de natuur en daardoor kunnen veel vergunningen niet worden verleend voordat er nieuw rijksbeleid is. “Nederland zit nu op slot”, is een veelgehoorde kreet in bestuurdersland.

Veelkoppig monster
Het rijk heeft oud-minister Johan Remkes gevraagd een commissie te formeren en met een list te komen. Zijn conclusie wordt op of rond 26 september verwacht. Grashoff liet er vrijdag geen twijfel over bestaan dat hij sceptisch is over het tempo waarin een oplossing wordt gevonden. “Het rijk is een veelkoppig monster en het ministerie van Landbouw is dat in het bijzonder”, zei hij.

De gedeputeerde merkte op dat 'Den Haag' de zaken soms ingewikkelder maakt dan nodig en dat laat hij ze daar weten ook. “Wij verlenen in Brabant wel vergunningen voor onderhoud van wegen ook al zou dat tot een beetje stikstofuitstoot leiden. Als we die vergunningen niet verlenen, maken we het probleem alleen maar groter. Ook de discussie over het weiden van koeien waarvan de mest een ietsiepietsie stikstof uitstoot is geen goed idee. Dat te verbieden is geen oplossing. We moeten de bron aanpakken. Ze vinden me in Den Haag nu al vervelend”, zei Grashoff.

Prioriteit woningbouw
In Brabant bereiden ze zich voor om direct nadat Remkes met zijn rapport komt, zijn voorstellen 'met stoom en kokend water om te zetten in beleidskaders.' Grashoff liet er geen twijfel over bestaan dat er het eerst wordt gekeken naar projecten die van groot maatschappelijk belang zijn, zoals woningbouw in Eindhoven. “Want”, zei de gedeputeerde, “woningbouw is niet bepaald de grootste stikstofuitstoter.”

Grashoff bevestigde dat boeren die een aanvraag moeten indienen om een stal milieuvriendelijker te maken, uitstel krijgen tot april 2020. Hij zei ook dat de aanleg van de N69 bij Valkenswaard niet meer ter discussie staat. Die komt er wat de provincie betreft gewoon.

 

Wachten op privacy instellingen...