TU Eindhoven moet uitleggen waarom mannen niet mogen solliciteren op hun vacatures

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven, TU/e, bij het College voor de Rechten van de Mens verantwoorden voor haar aannamebeleid, meldt de Telegraaf. Sinds juli mogen de eerste zes maanden alleen vrouwen reageren op vacatures binnen de universiteit. Op dit aannamebeleid zijn volgens de telegraaf bijna 50 klachten bij het antidiscriminatiebureau RADAR binnengekomen.

De Eindhovense universiteit hoopt door vrouwen positief te discrimineren meer vrouwen in dienst te krijgen. Alleen op deze rigoureuze manier denkt de TU/e haar streven te halen van 20 procent vrouwelijke hoogleraren, 25 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent vrouwelijke docenten in 2020.

"Op dit moment zijn dertien vacatures in de afgelopen drie maanden door vrouwen ingevuld", zegt woordvoerder Ivo Jongsma van de Tu/e. "Wij zijn tevreden over dit eerste resultaat. Op jaarbasis zijn er gemiddeld 30 banen die ingevuld moeten worden, dus dat is een mooie score."

LEES OOK:TU Eindhoven neemt voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers aan

De universiteit ziet de bijeenkomst bij het College voor de Rechten van de Mens met vertrouwen tegemoet. "Er zijn al soortgelijke zaken behandeld over de universiteit in Delft en Groningen en dat werd toegestaan. De verwachting is dus dat het nu niet anders zal gaan", zegt woordvoerder Jongsma

De eerste reacties destijds op dit vacaturebeleid waren divers. Mocht er na een half jaar geen geschikte vrouwelijke kandidaat voor een vacature gevonden zijn, dan mogen ook mannen solliciteren. "Op deze manier komt het onderwijsniveau op de universiteit niet in gevaar" liet rector Frank Baaijens eerder weten.

Discrimineren mag
De universiteit heeft meteen aangegeven dat deze manier van werven van vrouwelijke kandidaten voldoet aan de Europese wetgeving. 'Die staat het toe om gericht personeel te zoeken onder ondervertegenwoordigde groepen', schreef de universiteit in een aankondigend persbericht.

Overigens is de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens niet bindend, maar het is wel een belangrijk oordeel dat gebruikt kan worden in een eventuele rechtszaak. De zitting is 4 november.

Meer over dit onderwerp:
TUE EINDHOVEN SOLLICITATIES VACATURES VROUWEN