Als veeboeren willen uitbreiden, moeten eerst de gevolgen voor de natuur worden onderzocht

9 oktober 2019 om 14:51
nl
Een gemeente die in een bestemmingsplan uitbreiding van veehouderijen mogelijk wil maken, moet eerst onderzoeken welke gevolgen dat voor de natuur heeft. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak over een bestemmingsplan in de gemeente Halderberge.
Profielfoto van Paul Ruiter
Geschreven door
Paul Ruiter

Dat bestemmingsplan moet worden aangepast: de gemeente moet ervoor zorgen dat veehouderijen niet meer mogen uitbreiden.

Volgens de rechter heeft de gemeente onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen voor beschermde natuurgebieden in de omgeving zijn als er meer vee in de wei komt te staan. Dieren produceren mest, daarin zit stikstof en te hoge stikstofconcentraties kunnen schadelijk zijn voor bepaalde plantensoorten. Daarom moeten gemeenten goed onderzoek doen voordat ze in een bestemmingsplan ruimte bieden voor meer vee.

"Dat wil niet zeggen dat vee altijd op stal moet staan en niet meer de wei in zou mogen", benadrukt de hoogste bestuursrechter.

Weidegang
Over de weidegang van koeien en andere dieren is veel te doen sinds een eerdere uitspraak van de Raad van State. De rechter stelde in mei onder meer vast dat voor dieren in de wei ook een vergunning nodig is. Als de werkwijze van boeren kan zorgen voor meer stikstof in beschermde natuurgebieden (de zogeheten Natura 2000-gebieden), moeten zij een natuurvergunning aanvragen bij de provincie.

Gedoogbeleid
Tot nog toe hield de overheid hierin geen rekening met de weidegang. Minister Carola Schouten (Landbouw) schreef eind juni aan de Tweede Kamer dat hard wordt gewerkt aan de invulling van vergunningen voor beweiden en bemesten. Voorlopig worden boeren hier nog niet op gecontroleerd en beboet.

De afgelopen jaren stimuleerden de overheid en de sector juist dat koeien zoveel mogelijk in de wei moeten staan. Dat blijft zo wat minister Schouten betreft. Ze hoopt voor volgend voorjaar een oplossing te hebben. Want nu komt het erop neer dat de overheid gedoogbeleid voert.

 

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.