Video

Junior College moet de kloof tussen basisschool en voortgezet onderwijs kleiner maken

23 oktober 2019 om 21:05
nl
Kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool staan vaak voor een moeilijke keuze. Want welke school in het voortgezet onderwijs moet je nu kiezen? De overgang naar de middelbare school is voor veel leerlingen te groot. Daarom komt het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen als eerste school in Brabant met onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar: het Junior College.
Profielfoto van Erik Peeters
Geschreven door

"Het is een utopie om te denken dat kinderen op elf- of twaalfjarige leeftijd al de juiste middelbare school kunnen kiezen", zegt directeur Richard Rovers van het Markland College. "Het Junior College moet de kans van slagen in het voortgezet onderwijs groter maken."

Uitwisseling docenten
In de nieuwe onderwijsvorm bundelen docenten van het Markland College én leerkrachten van Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant de krachten. Ze delen niet alleen kennis met elkaar, maar ze gaan ook op elkaars scholen werken.

Rovers: "Als bijvoorbeeld een basisschool uitblinkt in Engels dan kunnen wij een docent Engels naar die basisschool sturen om op het niveau van voortgezet onderwijs les te geven." Een kind kan ook ondersteuning krijgen bij onder meer taalachterstand of in rekenen of juist verdieping aangeboden krijgen in sport of Spaans of Engels.

'Vaak stress bij leerlingen'
Clara Issa, docente aardrijkskunde en mentor van de brugklas, merkt vaak dat de kloof tussen de basisschool en de middelbare school groot is. "In de eerste weken hebben de leerlingen vaak veel stress. Het is vaak raak met kinderen die in huilen uitbarsten, omdat ze bijvoorbeeld verdwaald zijn in de gangen van de school of een kapotte laptop hebben."

Als de kinderen in vier jaar tijd geleidelijk hun weg kunnen vinden op de nieuwe school is dat volgens Issa fijner voor zowel de leerlingen als de docenten. "Als de leerlingen de omgeving kennen en de gezichten van docenten al een keer hebben gezien dan gaat dat zeker helpen. Bovendien kun je als docent eerder een band met het kind opbouwen en je lesstof beter aanpassen."

Tienerscholen
In Nederland zijn er zo'n twaalf projecten met deze zogenoemde Tienerscholen. In Brabant bestond dit initiatief nog niet. Woensdag ondertekenden de vier schoolbesturen een overeenkomst voor de samenwerking voor de komende twee jaar. Geen Tienerschool, maar Junior College heet het.

Het Ministerie van Onderwijs moedigt projecten tussen basis- en voortgezet onderwijs aan. Directeur Rovers ziet er een onderwijsmodel in voor de toekomst: "Hiermee proberen we de kinderen een plek te bieden waar ze echt thuis horen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.