Waar gaat de één miljard euro van onze provincie in 2020 naartoe?

10 november 2019 om 13:21
Waar gaat de één miljard euro van onze provincie naartoe. ( Foto: Pixabay)
Waar gaat de één miljard euro van onze provincie naartoe. ( Foto: Pixabay)
Door alle commotie over het opstappen van twee CDA-gedeputeerde zou je bijna vergeten dat een meerderheid van Provinciale Staten vrijdag de begroting voor 2020 goedkeurde. Eén miljard euro gaat er om in het provinciehuis in Den Bosch.
Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door

Het was al aangekondigd, maar nu is het zeker: Brabanders gaan volgend jaar vijf euro per auto meer betalen aan wegenbelasting. Die stijging loopt de komende jaren op tot twintig euro in 2023.

Het moment
De begrotingsbehandeling is het jaarlijkse moment waarop alle partijen door middel van moties en amendementen proberen iets van hun verkiezingsprogramma’s te verwezenlijken. Tussen de debatten over stikstof door behandelden Provinciale Staten vrijdag tientallen voorstellen van alle partijen. Heel veel kwamen van de kampioenen motie-indieners PVV en FvD, de grootste oppositiepartijen. Van die twee boekte alleen de PVV succesjes.

Van al die moties werden de meeste afgewezen, een aantal werd unaniem aangenomen. Een greep uit de voorstellen die het wel haalden:

Wegen en verkeer

 • Iedereen met een auto gaat dus meer betalen aan wegenbelasting. De opbrengst gaat voor het grootste deel naar het Rijk. In onze provincie was de wegenbelasting altijd aan de lage kant.
 • In het buitengebied wil de provincie onderzoeken of de fietspaden beter verlicht kunnen worden.
 • Het provinciebestuur gaat aan de minister vragen of er een inhaalverbod kan komen voor vrachtwagens op de A67.
 • De mogelijkheid om auto's met elkaar te delen gaat onderzocht worden.

Criminaliteitsbestrijding

 • Alle partijen zijn het erover eens dat Brabant veiliger en weerbaarder moet worden wat betreft criminaliteitsbestrijding.
 • Ook dierenmishandeling moet aangepakt worden.
 • De bestuurders moeten voor maart een plan hebben hoe de buitengewoon opsporingsambtenaren in het buitengebied beter uitgerust kunnen worden.
 • Ook moet voorkomen worden dat de belastingbetaler opdraait voor het opruimen van dumpingen.
 • De provincie wil samen met gemeenten bij de minister aan de bel trekken over het tekort aan agenten om de criminaliteit te bestrijden.
 • Er komt meer cameratoezicht en de informatie-uitwisseling tussen criminaliteitsbestrijders moet beter.

Natuur en omgeving

 • De eikenprocessierups moet beter bestreden worden.
 • Er moet ook meer werk gemaakt worden van zonnepanelen op daken van grote logistieke bedrijven.
 • Het kappen van bomen voor natuurontwikkeling moet wat kritischer bekeken worden.
 • Door een samenwerking met de Vogelbescherming en gemeenten moet het leven van de stadsvogel verbeterd worden.

 

 

Wachten op privacy instellingen...