Flinke toename dodelijke valpartijen in Brabant, Eindhoven is 'valgevoeligst'

4 december 2019 om 06:41
nl
In Brabant overleden vorig jaar 626 mensen door een val. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal slachtoffers door deze zogeheten accidentele vallen blijft toenemen en ligt veel hoger dan het aantal verkeersdoden in onze provincie. Ter vergelijking: het verkeer in onze provincie kostte vorig jaar aan 150 mensen het leven.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

De zogeheten accidentele vallen zijn vaak het gevolg van uitglijden of struikelen. Daarna volgen een val uit bed of van een trap.

Meerdere oorzaken
De achterliggende oorzaak van de stijging van de accidentele vallen zit hem volgens het CBS niet alleen in de vergrijzing, al is de toename bij de slachtoffers het sterkst onder 90-plussers. Bij de meeste 75-plussers die omkwamen, speelde mee dat ze dement waren met afnemende reflexen of moeizamer lopen als ‘bijwerking’. De oorzaken zijn niet onderzocht, zo meldt een medewerker van het CBS. "Een vaak genoemde oorzaak is het gegeven dat (oudere) mensen langer op zichzelf wonen. Dat is een aanname die we niet cijfermatig kunnen onderbouwen. Het (relatief en absoluut) aantal alleenstaanden op oudere leeftijd is de afgelopen tien jaar wel gegroeid", voegt hij eraan toe.

In heel Nederland ging het vorig jaar om 4628 dodelijke valpartijen. Dat is een stijging van bijna zeshonderd in vergelijking met 2017. Ruim driekwart van de slachtoffers was tachtig jaar of ouder. In Brabant was er een toename van 69 dodelijke valpartijen.

Complicaties gebroken heup
Zowel landelijk als in onze provincie is het aantal in vijf jaar tijd met de helft gestegen. Zo werden in 2014 in Brabant nog 430 dodelijke valpartijen geregistreerd. Het betreft hier ook ongelukken, waarbij het slachtoffer ter plaatse of later sterft. In veel gevallen overlijden mensen aan de complicaties van een gebroken heup.

Eindhoven 'valgevoeligst'
Van de grote steden in onze provincie lijkt in Eindhoven het risico op een dodelijke val het grootst. In de Lichtstad kwamen vorig jaar 76 mensen om na een ‘huis-, tuin- of keukenval’. Den Bosch is van de vijf grootste steden in Brabant de ‘meest veilige’ voor ouderen. Hier varieerde het aantal dodelijke accidentele vallen de afgelopen vijf jaar tussen de 14 en 31.

Bij deze cijfers van het CBS zijn dodelijke valpartijen met fiets, bromfiets, snorfiets of scootmobiel buiten beschouwing gelaten. Die worden als verkeersongevallen gezien. Deze ongelukken vormden vorig jaar een vijfde van alle (5863) fatale valpartijen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.