Koning benoemt de opvolger van commissaris Wim van de Donk, maar wat gaat er aan vooraf?

21 januari 2020 om 16:15
nl
Uiteindelijk is het Koning Willem-Alexander die de knoop gaat doorhakken. Hij moet formeel instemmen met de voordracht van de man of vrouw die Wim van de Donk gaat opvolgen als commissaris van de Koning. De procedure hiervoor is in gang gezet nu Van de Donk, na elf jaar, zijn vertrek heeft aangekondigd.
Geschreven door

Van de Donk gaat aan de slag bij de Tilburg University. Dat is pas over negen maanden, maar wat gaat vooraf aan zijn vertrek en vooral aan de benoeming van zijn opvolger?

Praten over procedures
Op korte termijn komen de fractievoorzitters van de partijen in de Provinciale Staten (PS) bij elkaar om de diverse procedures te bespreken. Dat leidt tot een planning, waarin onder meer tijd wordt gemaakt voor het opstellen van een profielschets met hierin de eisen waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen. PS gaan dit wensenlijstje in een openbare Statenvergadering vaststellen. Nadat de profielschets is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken, wordt de vacature in de Staatscourant gepubliceerd.

Minister maakt eerste selectie
Vanaf dat moment kunnen kandidaten in de pen klimmen om hun sollicitatie te richten aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister beoordeelt de ingekomen sollicitaties en maakt een eerste selectie. Om deze vervolgens voor te leggen aan de vertrouwenscommissie. Wie in die commissie gaan zitten, wordt ook door PS vastgesteld.

In de benoemingsprocedure waarbij Van de Donk tevoorschijn kwam, zaten fractievoorzitters van vijf verschillende partijen. De commissie komt in ieder geval onder leiding van Suzanne Otters te staan. Zij is de fractievoorzitter van de VVD en de vice-voorzitter van de Staten. De VVD is de grootste partij van PS.

Uiteindelijk is het aan de vertrouwenscommissie om PS te adviseren over de in hun ogen meest geschikte kandidaten. Dit doet de commissie op basis van gesprekken die ze voert met sollicitanten. De vertrouwenscommissie beveelt twee kandidaten aan, in volgorde van voorkeur.

Minister krijgt advies
Daarna beslissen PS in een besloten vergadering of ze dit advies overnemen. Dit advies gaat vervolgens weer naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij alleen de naam van de droomkandidaat om Wim van de Donk op te volgen openbaar wordt gemaakt. Hoe ver we dan zijn, valt nu nog niet te zeggen.

Wanneer de minister het eens is met de aanbeveling, en dat is meestal het geval, wordt deze vrouw of man voorgedragen aan de Koning. Hij zet zijn handtekening onder het zogenoemde benoemingsbesluit. En als dan ook nog de minister van Binnenlandse Zaken zijn of haar krabbel heeft gezet, is de benoeming definitief en weten we wie de nieuwe ‘baas’ van Brabant is. De nieuwe commissaris gaat naar Den Haag waar de Koning hem of haar de eed afneemt. En dan staat niks meer in de weg om de volgende zes jaar de vergaderingen in het 'Huis van Brabant' te gaan leiden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.