'Samenwerken met Forum kan alleen onder voorwaarden', stelt bestuur CDA Brabant

30 april 2020 om 00:29 • Aangepast 7 mei 2020 om 00:24
nl
Samenwerking in Gedeputeerde Staten met VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant is voor het CDA alleen mogelijk onder stevige randvoorwaarden. Dat is het advies dat het partijbestuur van CDA Brabant geeft aan de Provinciale Statenfractie.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Het is gebaseerd op de uitkomsten van een online ledenraadpleging, die het CDA Brabant in de afgelopen dagen onder zijn leden hield. Iets meer dan de helft van de leden die meededen, geeft aan samenwerking met ‘Forum’ acceptabel te vinden, waarbij de inhoud van het coalitieakkoord zwaar telt. Vorming van een coalitie met deze partij werd de afgelopen week onder anderen door voormalige provinciebestuurders van het CDA ter discussie gesteld.

Groot wantrouwen
Er is een groot wantrouwen vanuit de achterban in de richting van Forum voor Democratie. "Zowel ten opzichte van de grondbeginselen van deze partij als ten opzichte van de landelijke voorman van deze partij", zo staat in een toelichting op de resultaten van de ledenraadpleging en het standpunt dat het bestuur heeft ingenomen.

Vooral de uitspraak "VVD en CDA zijn er als onderdeel van de ‘cultuurmarxistische linkse mainstream’ op uit om Nederland te vernietigen" heeft kwaad bloed gezet binnen de achterban en veel van de CDA-leden geraakt. Er bestaan enorme zorgen over de gevolgen van samenwerken met de omstreden partij. Dit blijkt onder meer uit opmerkingen van de mensen die hun mening hebben uitgebracht. Aan de 'peiling' deden 816 van de bijna vijfduizend Brabantse leden mee.

'Komt aan op vertrouwen'
Partijvoorzitter Inge van Dijk: "Wij geven als bestuur aan de fractie het advies mee om alléén samen te werken als de inhoud van het coalitieakkoord en de kandidaat-gedeputeerden staan als een huis. Ook moet ze meteen na het uitkomen van het coalitieakkoord met de leden in gesprek gaan. De komende tijd zal het aankomen op vertrouwen." Ze heeft goede hoop dat de fractie voortvarend met het advies aan de slag gaat.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.