Weer meer incidenten in asielzoekerscentra in Brabant: 'Budel spant de kroon'

14 mei 2020 om 21:29 • Aangepast 21 mei 2020 om 20:54
nl
Steek- en vechtpartijen, andere vormen van agressie, overtreding van huisregels en (pogingen tot) zelfdodingen blijven aan de orde van de dag in asielzoekerscentra in Brabant. Het aantal incidenten in de zes opvangen steeg het afgelopen jaar naar bijna 2500.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Dat is ruim een kwart meer dan in vergelijking met 2018, toen er ook al sprake was van een toename. Landelijk gaat het om een stijging van 30 procent. Tegenover deze forse plus stond een lichte stijging van het totaal aantal bewoners van een azc: van ruim 53.000 in 2018 naar bijna 55.000 in 2019.

Cijfers van COA
Van de meeste misdrijven die buiten de opvang in ons land worden gepleegd, 59 procent, worden asielzoekers verdacht uit zogeheten veilige landen als Marokko en Algerije. De asielaanvraag van deze mensen is doorgaans kansloos. Bij de incidenten binnen azc’s ligt dat percentage lager: daar is van de betrokkenen 28 procent afkomstig uit een veilig land. De cijfers worden jaarlijks verspreid door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Personeel van de twee opvanglocaties in Budel hadden de handen het meeste vol aan lastige bewoners. Hier ging het 769 keer mis tussen bijvoorbeeld asielzoekers onderling en in hun contacten met medewerkers. In Budel werden ook de meeste suïcidegevallen genoteerd.

'Slechte discipline'
In Overloon is het met de discipline van de bewoners blijkbaar slecht gesteld. De helft van de 612 overtredingen betrof het aan de laars lappen van huisregels. Hieronder valt het op kamers roken en het niet opruimen van rommel. In de vestiging in Grave werden ruim vierhonderd problemen van diverse aard geregistreerd, op de voet gevolgd door Oisterwijk (bijna vierhonderd). In Gilze-Rijen zette de lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor door en wel naar 138. De minste problemen deden zich voor in Tilburg (127).

'Meer grip in Boxmeer en Grave'
In een reactie op de cijfers benadrukte minister Ferd Grapperhaus dat het terugdringen van de overlast en criminaliteit onder asielzoekers zijn absolute prioriteit is en blijft. "Op sommige plekken in het land werpen de maatregelen die ik hiertoe heb genomen hun vruchten af. Zo hebben de gemeenten Boxmeer (waar Overloon onder valt, red.) en Grave aangegeven meer grip te hebben op de aanpak van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers", aldus de minister, die de samenwerking prees tussen gemeenten en andere instanties.

Grapperhaus is ook tevreden over de inbreng van zogeheten ketenmariniers. Zij zijn speciaal aangesteld om de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken te structuren en eventueel te intensiveren. In Brabant is Jur Verbeek als zodanig actief in Budel en, sinds dit jaar, in Overloon.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.