Politiek wil dat Brabant beter voor arbeidsmigranten gaat zorgen

20 juni 2020 om 08:02 • Aangepast 27 juni 2020 om 11:44
nl
Brabant moet beter voor z’n ruim negentigduizend arbeidsmigranten zorgen. Dat is wat Provinciale Staten vrijdagavond laat hebben gezegd met twee moties die een meerderheid kregen. Bovendien moet Brabant discriminatie van sollicitanten met een migratieachtergrond tegengaan.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

De positie van Polen, Roemenen, Bulgaren en andere arbeidsmigranten is al weken meer dan ooit middelpunt van discussie. Dit omdat arbeidsmigranten die in slachthuizen werken, getroffen werden door het coronavirus. Er werden zelfs slachthuizen gesloten.

De arbeidsmigranten bleken zo kwetsbaar omdat ze met velen in kleine ruimtes wonen en in volle busjes naar hun werk worden gereden.

Deze week sloot de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bedrijf van een Brabantse aspergeteler omdat hij Polen en Roemenen zes weken achter elkaar, zeven dagen in de week had laten werken. Soms tien uur per dag.

Eind maken aan slechte positie
Provinciale Staten vinden dat de provincie een rol moet gaan spelen om een eind te maken aan de slechte positie van de arbeidsmigranten.

SP, GroenLinks en ChristenUnie/SGP dienden een motie in die door een meerderheid van de Staten werd aangenomen. Daarin wordt Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen samen met gemeenten, bedrijven en vakbonden de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan en te zorgen dat ze goede huisvesting krijgen. Ook moet worden bevorderd dat de mensen uit het voormalige Oostblok beter integreren in onze samenleving.

Hardnekkig probleem
De Staten namen ook een motie aan van SP, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren die GS opriepen zich sterk te maken voor mensen die worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. “Discriminatie op de arbeidsmarkt is een breed voorkomend hardnekkig probleem, wat ook gevolgen heeft voor het vinden van stage- en werkervaringsplaatsen. Studenten met een migratieachtergrond moeten vaker solliciteren naar een stageplek dan autochtone studenten”, aldus de indieners van de motie.

Gedeputeerde Staten komen binnen een halfjaar met een plan waarin staat hoe zij deze discriminatie willen tegengaan.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.