Mestfabriek in Oss nog niet van de baan, gemeente verliest strijd bij Raad van State

21 oktober 2020 om 11:06 • Aangepast 22 oktober 2020 om 10:49
nl
De komst van een mestfabriek naar Oss is nog niet van de baan. Burgemeester en wethouders van de gemeente proberen al jaren te voorkomen dat op industrieterrein Elzenburg en De Geer op grote schaal mest wordt verwerkt, maar de hoogste rechter geeft hen geen gelijk.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Omdat de provincie wel een mestfabriek wil toestaan, zijn B en W van Oss naar de Raad van State gestapt. Dit rechtsorgaan bepaalde woensdag dat het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, voldoende heeft gemotiveerd waarom mestverwerking op een industrieterrein wel acceptabel is.

'Alleen op industrieterreinen'
De provincie hanteert een beleid om grote mestverwerking alleen op industrieterreinen te laten gebeuren. Er zijn maar weinig plekken in de provincie waar mestverwerking mogelijk is, terwijl Brabant dus wel tegen een enorme berg mest aanhikt. Oss kan niet zomaar de regels veranderen, aldus de provincie. In Oss gaat het om een plan van het bedrijf MACE. Initiatiefnemer Frans Meulenmeesters uit Elsendorp wil er 500.000 ton mest omzetten in mestkorrels.

Hij krijgt nu dus steun van de Raad van State, maar dit wil nog niet zeggen dat Meulenmeesters direct aan de slag kan. De provincie vindt dat hij een procedure moet doorlopen die de gevolgen voor het milieu in beeld brengt, want mestverwerking moet op een voor mens en milieu verantwoorde manier gebeuren. Overigens heeft Meulenmeesters al verzet aangetekend tegen de zogeheten MER-procedure. Met de 500.000 ton die hij wil gaan verwerken, zou zijn bedrijf de grootste mestverwerker van de provincie worden.

'Belangrijke rol'
Meulenmeesters denkt dat mestverwerking een belangrijke rol kan spelen in de discussie om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. "Als mest regelmatig bij de boer wordt opgehaald, ontsnapt er minder stikstof uit de mestkelder", aldus de varkenshouder.

De Brabantse Milieu Federatie wijst mestverwerking af. Volgens de milieuorganisatie is er zo veel mest, omdat er te veel beesten zijn. Het mestoverschot zou moeten worden aangepakt door het aantal beesten op de boerderijen te verminderen.

'Voldoende aanknopingspunten'
Het Osse college laat in een reactie weten dat het nog ‘voldoende’ aanknopingspunten ziet om vast te houden aan zijn standpunt. Een standpunt, dat wordt ondersteund door de gemeenteraad, die eerder instemde met een wijziging van het bestemmingsplan voor het industrieterrein om daarmee een extra slot op de deur te zetten voor de komst van een mestverwerkingsfabriek.

Verder melden B en W dat ze in overleg blijven met de provincie over dit initiatief en over de mestproblematiek in Noordoost-Brabant.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.