Zorginstelling Helmond weer onder verscherpt toezicht, bewoner kreeg verkeerde medicijnen

28 oktober 2020 om 12:07 • Aangepast 5 november 2020 om 12:22
nl
De zorg die ouderen krijgen bij Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KWBO) in Helmond is niet op orde en dat brengt risico's voor cliënten met zich mee. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. KWBO is onder verscherpt toezicht gesteld. Dat gebeurde in 2016 ook al eens. De inspectie vindt dat er sindsdien te weinig is verbeterd. Als voorbeeld wordt genoemd dat een bewoner vier dagen verkeerde medicijnen heeft gekregen. Volgens KWBO is het rapport veel te stellig: "Wij hebben goede bedoelingen."
Profielfoto van Wim Heesterbeek
Geschreven door

KWBO heeft drie woningen in de wijk Helmond Brouwhuis. Daar wonen in totaal 24 ouderen. Er zijn plannen om uit te breiden naar Stiphout.

De inspectie heeft KBWO al sinds 2016 in het vizier. Toen oordeelde ze dat de gezondheid van ouderen 'ernstig gevaar' liep, iets wat overigens door KWBO werd tegengesproken.

Afgelopen zomer bracht de inspectie weer een bezoek aan de zorginstelling. Er zijn toen enkele punten genoemd die verbeterd moesten worden, maar dit is volgens de inspectie onvoldoende gebeurd. Vandaar het verscherpt toezicht. De komende maanden moet KBWO laten zien dat ze de zaken beter op orde hebben.

Dit zijn de belangrijkste punten waar de inspectie zorgen over heeft:

Medicijngebruik
Er is geen actueel overzicht van welke medicijnen bewoners nodig hebben. Zo kon het gebeuren dat een bewoner vier dagen onjuiste medicatie heeft gekregen. Ook is niet altijd duidelijk of er al medicatie toegediend is of nog niet.

Betrokkenheid huisarts
Er wordt onvoldoende samengewerkt met de huisartsen van bewoners. Voorbeeld: bij de bewoner die verkeerde medicatie kreeg is de huisarts niet ingelicht.

Dossiers onvolledig
De dossiers van bewoners zijn onvolledig, zo ontbreken gegevens over bloeddruk en gewicht. Dit kan belangrijk zijn om ziektes te voorkomen.

Te weinig deskundigheid
Het ligt niet vast welke medewerkers welke taken wel en niet kunnen uitvoeren. Ook is het onduidelijk welke cursussen medewerkers gevolgd hebben.

In een reactie aan de inspectie laat KBWO weten dat de problemen rond medicatie opgelost zijn en dat aan de andere punten wordt hard gewerkt. Daarnaast benadrukken ze dat ze zich wel goed aan alle coronamaatregelen houden. Tegen Omroep Brabant vult Jarno Vincent van KBWO een en ander aan. Over het contact met huisartsen: "Dat is in één geval misgegaan, en dat was eigenlijk een fout van de GGZ. Ook het onterecht toedienen van medicatie was niet onze fout, het is misgegaan omdat we een cliënt heel snel opgenomen hebben, want dat vinden we belangrijk." Verder worden er volgens KBWO wel degelijk dossiers bijgehouden met de bloeddruk en het gewicht van bewoners, alleen niet zo strikt als de inspectie het graag ziet. Het gebrek aan duidelijkheid over scholing wordt geweten aan de coronacrisis.

"Al onze cliënten en hun familie zijn heel tevreden over ons, dan valt zo'n rapport wel rauw op je dak", aldus Vincent.

Over vier weken moet KBWO een plan van aanpak laten zien aan de inspectie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.