Sluiting azc in Overloon 'eigen schuld' van Rijk en COA, zegt burgemeester

9 juli 2021 om 16:14 • Aangepast 11 juli 2021 om 00:08
nl
Het Rijk en opvangorganisatie COA hebben zelf de aanstaande sluiting van het asielzoekerscentrum in Overloon veroorzaakt. Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer, waar Overloon onder valt, heeft dit gezegd. Hij is bang voor een domino-effect, omdat andere gemeenten het voorbeeld van Boxmeer mogelijk gaan volgen. Commissaris van de Koning in Brabant, Ina Adema, maakt zich ook zorgen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Van Soest reageerde op het unanieme besluit van de gemeenteraad donderdagavond om de overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet te verlengen. Dit betekent dat vanaf mei geen asielzoekers meer worden opgevangen in de voormalige jeugdgevangenis in Overloon. Aanleiding is aanhoudende overlast van een deel van de bewoners, de zogeheten veiligelanders (vluchtelingen uit landen als zoals Marokko).

"Maatregelen werkten pas achteraf."

De burgemeester kan leven met het besluit, dat hij onvermijdelijk noemt. “Onacceptabel gedrag van mensen uit veilige landen die geen uitzicht hebben op een verblijfsvergunning, daarop zitten we niet te wachten. Het beleid van het COA om deze groep te verdelen over de azc’s in Nederland heb ik steeds als ongewenst aangekaart. Tot aan de staatssecretaris aan toe. Maatregelen die werden genomen, werkten wel, maar altijd achteraf.” ‘Boxmeer’ wilde ook een eind aan de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers).

Desondanks bleef het COA het risico nemen dat het azc zou moeten sluiten wanneer de wensen van de gemeente Boxmeer zouden worden genegeerd. Van Soest: “Het niet verlengen van de bestuursovereenkomst in Boxmeer en mogelijk andere gemeenten zal het rijk en het COA hopelijk tot het inzicht brengen dat de opvang van vluchtelingen anders opgezet en aangepakt moet worden.” De Boxmeerse burgemeester zal het raadsbesluit en zijn grieven overbrengen aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Ook vanuit het provinciehuis gaat over deze kwestie een brief naar Den Haag.

"Relatief kleine groep veroorzaakt overlast."

Commissaris van de Koning Ina Adema licht toe: “Bij veel gemeenten overheerst de twijfel of men wel door wil gaan op deze manier. Er is een relatief kleine groep aanvragers die voor overlast en problemen zorgt. Dat is in heel Nederland een probleem en het leidt er nu in Boxmeer toe dat het draagvlak weg is.”

Adema vervolgt: “Er spelen drie problemen: de opvang van kansloze asielzoekers, de opvang van minderjarigen en het feit dat mensen door de woningnood heel lang in een azc wonen. Ik spreek geregeld de burgemeesters van gemeenten in Brabant met een azc. In overleg met hen zal ik een brief aan de informateurs sturen om ervoor te zorgen dat het ook bij de kabinetsformatie op de agenda komt.” Zes gemeenten in onze provincie kennen een opvang voor asielzoekers. Bewoners van die centra in vooral Overloon en Budel (gemeente Cranendonck) bezorgen de omgeving geregeld overlast.

"Vrijwilligers durven er niet voor uit te komen dat ze zich inzetten voor vluchtelingen."

Van Soest vindt de op handen zijnde sluiting sneu voor het personeel van het azc en voor vrijwilligers uit Overloon en Stevenbeek. “Sommigen van hen durven er nauwelijks nog voor uit te komen dat ze zich inzetten voor al die vluchtelingen die van goede wil zijn en in Nederland iets van hun leven willen maken. Ik ben daarvan geschrokken.” Het azc is sinds 2014 ondergebracht in een voormalige jeugdgevangenis. Het zal tot mei volgend jaar ontmanteld worden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.