Veehouders verliezen rechtszaak rond milieuvriendelijke stallen

6 augustus 2021 om 16:52 • Aangepast 9 augustus 2021 om 09:54
nl
Individuele veehouders worden niet buitensporig geraakt door het strenge stallenbeleid van de provincie Brabant. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald in een zaak die de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) al in 2018 was begonnen. De belangenclub reageert teleurgesteld.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Gedeputeerde Staten willen dat boeren hun stallen aanpassen om natuur en milieu te beschermen. Aanvankelijk werd de deadline hiervoor gesteld op 1 januari 2028. Later werd deze datum vervroegd naar januari 2022.

'Te veel gevraagd'
De ZLTO, ondersteund door de Producenten Organisatie Varkenshouderij, tekende hier bezwaar tegen aan waarna de termijn werd opgerekt tot januari 2024. Ook dat is teveel gevraagd voor de sector, zo stelt de belangenorganisatie. Bovendien vindt ze het onacceptabel dat alle boeren over één kam worden geschoren. Vandaar de rechtsgang.

Vorig jaar zomer stelde de rechter in een tussenuitspraak dat de provincie eigen eisen mag stellen aan boerenstallen en dus ook een eigen deadline mag stellen. De ZLTO vindt dat boeren meer tijd moeten krijgen om hun stallen milieuvriendelijker te maken.

'Niet disproportioneel geraakt'
Vier boeren met een specifiek individueel belang durfden het aan de rechtszaak voort te zetten. Het ging om onder anderen geiten-, varkens- en rundveehouders. Hoewel zelf geen partij meer, bleef ZLTO hen ondersteuning bieden. Maar ook in deze zaak, namens individuele veehouders, kreeg ze nul op rekest. De boeren worden ‘niet disproportioneel geraakt’, aldus de rechtbank.

Verder is de rechter van mening dat onvoldoende was aangetoond waarom de kosten voor aanpassing zo hoog zouden oplopen. En, vindt de rechter, het mag niet onderschat worden welke winst bedreigde natuurgebieden boeken bij een versnelde aanpassing van de milieumaatregelen.

De ZLTO blijft van mening dat uitstel van de deadline wenselijk is en dat de provincie beter kan aansluiten bij een landelijk programma stikstof, dat in de maak is. Of de vier agrarisch ondernemers de rechtszaak voortzetten, is nog onduidelijk.

Provincie opgelucht over uitspraak
De provincie gaat ervanuit dat met de uitspraak deze rechtszaak is afgerond. Ze is opgelucht dat er duidelijkheid is gekomen, volgens haar ook voor de betrokken agrariërs zelf. Gedeputeerde Staten (GS) zien de gerechtelijke uitspraak als een ondersteuning voor de maatregelen die in de ogen van het dagelijks bestuur van de provincie belangrijk zijn voor natuurherstel. Maar volgens GS bieden ze ook perspectief voor de agrarische sector.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.