Ook deel Brabant rampgebied: gedupeerden hoogwater kunnen schade claimen

13 augustus 2021 om 18:37 • Aangepast 16 augustus 2021 om 10:06
nl
Ook een deel van Brabant, dat vorige maand door het hoge water was getroffen, is door het kabinet uitgeroepen tot rampgebied. Dit is vrijdag bekend gemaakt.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Het gaat om een stuk van 10 kilometer tussen de grens met Limburg en Boxmeer. Dit gebied kent geen goede bedijking, omdat de Maaswerken hier nog niet zijn afgemaakt. De begrenzing is mede vastgesteld in overleg met de Veiligheidsregio Brabant-Noord en waterschap Aa en Maas.

Bedrijven, particulieren, kerken, verenigingen, stichtingen en overheden die menen dat ze recht hebben op een schadevergoeding, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De claims worden afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rechtsboven het deel van Brabant dat onder de regeling valt (kaartje Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
Rechtsboven het deel van Brabant dat onder de regeling valt (kaartje Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

'Maak Brabant rampgebied'
De provincie noemt het inzetten, door het kabinet, van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) bij rampen goed nieuws. Aanvankelijk leek alleen Limburg, waar de gevolgen rampzaliger waren, hiervoor in beeld te zijn. Provinciebestuurder Elies Lemkes pleitte er onlangs voor om ook Brabant uit te roepen tot rampgebied. Ze werd ondersteund door onder meer de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Volgens deze belangenorganisatie hebben boeren en tuinders in onze provincie miljoenen euro’s schade geleden.

De provincie vindt dat er in het bewuste deel van Noordoost-Brabant sprake is van een uitzonderlijke situatie. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat wanneer Limburgse boeren gecompenseerd worden, dit ook voor Brabantse boeren zou moeten gelden. Dit onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Het dagelijks bestuur van de provincie is tevreden nu geconstateerd kan worden dat het kabinet dit standpunt omarmd heeft.

Schade uiterwaarden niet te vergoeden
Tegenvaller is wel dat de schade opgelopen in uiterwaarden, waaronder die in Brabant, niet voor vergoeding in aanmerking komt. Deze uiterwaarden hebben als functie het opvangen van water en het gebruik ervan is op risico van de ondernemer. De provincie legt zich hierbij neer. “We hebben ons te voegen naar de regels en afspraken omtrent compensatie van schade zoals die door het Rijk beschreven”, zo meldt een woordvoerder van GS.

Wijs besluit
ZLTO-voorzitter Wim Bens reageert met gemengde gevoelens op de regeling. Hij toont zich 'blij en dankbaar' en spreekt van een wijs besluit van het kabinet. "Tegelijkertijd", zo voegt hij eraan toe, "leef ik mee met agrarische ondernemers die ook waterschade hebben geleden, maar net buiten het rampgebied vallen. Helaas kunnen zij geen gebruik van deze regeling maken. Het is bitter voor hen dat het kabinet niet ruimhartiger is geweest. De ZLTO zal er alles aan doen om te bekijken of er andere vormen van schadecompensatie mogelijk zijn. Ik roep alle boeren, vooral die buiten het rampgebied, op hun schade goed in kaart te brengen.”

Hij zegt 'positief getroffen te zijn' door de steun vanuit de provincie, diverse gemeenten, waterschappen en natuur- en milieuorganisaties bij het streven van de ZLTO om de zogenoemde WTS-regeling te verruimen. “Dit erkent dat boeren een cruciale rol spelen bij het beheren van een vitaal platteland.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.