Droogte: eerste onttrekkingsverbod oppervlaktewater van dit jaar ingesteld

3 mei 2022 om 11:35 • Aangepast 4 mei 2022 om 11:24
nl
Waterschap Brabantse Delta in West-Brabant heeft dinsdag de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit jaar ingesteld. Dit betekent dat er geen water meer uit sloten en beken mag worden gehaald om bijvoorbeeld landbouwgrond mee te beregenen. Bestuurslid Kees de Jong van het waterschap: "Het is droog en dat al vroeg in het jaar."
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

Voor het stroomgebied van de Dongevallei is alleen een verbod ingesteld voor het beregenen van grasland. Voor de stroomgebieden van de Brandse Vaart en de zijbeken hiervan, de Kibbelvaart, de Lokkervaart en de Bosloop, de Wouwse gronden Oost, de Bleekloop en de Zoom is een totaalverbod ingesteld.

'Natuur haalt ons in'
De afgelopen jaren ontstonden in deze gebieden ook de eerste droogteverschijnselen, met een onttrekkingsverbod tot gevolg. Wanneer het verbod wordt opgeheven, kan het waterschap nu nog niet zeggen. Voor andere gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

‘Het is droog en dat al vroeg in het jaar", legt dagelijks bestuurslid Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta uit. "In de winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in."

Brabantse Delta signaleert zakkende grondwaterstanden. De maand maart was extreem droog en ook in april bleef noemenswaardige neerslag uit.

De lagere waterstand kan schade aan oevers en kaden veroorzaken. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt dan bekendgemaakt via de website van het waterschap en Officielebekendmakingen.nl.

'We houden de situatie nauwlettend in de gaten'
Waterschap Aa en Maas heeft vooralsnog geen onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingesteld in het noordoosten van de provincie. "Wij hebben nu alleen een tijdelijk verbod op het gebruik van grondwater voor het beregenen van grasland, voor een klein deel van ons gebied", laat woordvoerster Sophie Hendriks weten. "Een onttrekkingsverbod op oppervlaktewater speelt bij ons nog niet, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten, want het is gewoon heel droog."

Ook waterschap De Dommel heeft op dit moment in het zuidoosten van Brabant nog geen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld, buiten de reguliere ontrekkingsverboden tussen 1 april en 1 oktober in het Beerse-Reuselgebied en park Meerhoven. "Maar de kans is zeer groot dat deze later deze week wel volgen", laat woordvoerster Ilse Pol weten. "We volgen de situatie zeer nauw."

Waterschap Rivierenland was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor een reactie.

LEES OOK: Kurkdroge grond door te weinig regen: 'Minder oogst, hogere voedselprijzen'

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.