Overdag sproeiverbod in West-Brabant: 'Er is gewoon te weinig water'

9 augustus 2022 om 07:40 • Aangepast 5 september 2022 om 15:33
nl
Vanwege de extreme droogte geldt sinds zeven uur dinsdagochtend in heel het gebied van waterschap Brabantse Delta in West-Brabant een sproeiverbod. Dagelijks mag er tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gebruikt om gewassen te besproeien. Het waterschap spreekt van een 'uitzonderlijke maatregel'.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. In een groot deel van het gebied gold al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden.

Watervraag
Volgens het waterschap is het gewoon te droog. De grondwaterstanden blijven zakken, het regent niet en de temperaturen blijven hoog. Hierdoor blijven ook de waterstanden in het Hollands Diep en de Maas dalen. Het waterschap kan hierdoor steeds moeilijker aan de watervraag voldoen.

Er is door de droogte te weinig water beschikbaar om het hele werkgebied van Brabantse Delta, inclusief de polders, van voldoende water te voorzien. Ook is er water nodig om sloten en beken door te spoelen om blauwalgen te voorkomen. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen minder kans om te groeien.

Bij te veel blauwalgen in het water moet het waterschap de inlaten naar de polders sluiten. "Op dat moment komt er geen water meer in de polders en moet ook daar een totaal onttrekkingsverbod gaan gelden. Dat willen we voorkomen", laat het waterschap weten. Brabantse Delta wil voldoende water van voldoende kwaliteit behouden zodat er water beschikbaar blijft tot het einde van de zomer.

'De grenzen van het waterverbruik zijn bereikt'
“Het instellen van een zogenoemd urenverbod is een teken dat de grenzen van het waterverbruik, met de huidige waterinfrastructuur, bereikt zijn", legt Louis van der Kallen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, uit. "Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes. Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaal verbod te voorkomen. Het waterschap rekent op de medewerking van de inwoners en bedrijven.“

LEES OOK:

Sproei slim en ontdek het lek: zo bespaar je liters water

Waterschappen bezorgd over droogte na vier weken zonder regen

Waterschap Brabantse Delta controleert sproeiverbod westelijk deel Brabant vanuit de lucht

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!