Strengere regels: Brabantse boer mag al vanaf 2023 minder mest uitrijden

5 september 2022 om 11:14 • Aangepast 13 september 2022 om 17:24
nl
Vanaf 2023 mogen boeren in Nederland minder mest uitrijden dan zij nu doen. Boeren in Nederland hebben nog een uitzonderingspositie, waardoor ze meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen. In 2026 moet die uitzondering voltooid verleden tijd zijn, vinden ze in Brussel.

Het afbouwen van de regels begint al volgend jaar. Voor de zomer werd reeds gesproken over de plannen. Niels Kanters van ZLTO sprak toen al van een drama.

Slechte waterkwaliteit
Jarenlang mochten Nederlandse boeren meer mest uitrijden van Brussel, omdat we in een nat land leven met een lang groeiseizoen. Nu de waterkwaliteit slechter wordt, maakt de Brusselse politiek een einde aan die derogatie. Staghouwer erkent dat de uitkomst een 'grote impact' zal hebben in de agrarische sector.

Als boeren minder mest mogen uitrijden, moeten ze het afvoeren. Dat kan duizenden euro's per jaar kosten. Getroffen boeren krijgen hiervoor wel een vergoeding. Het kabinet stelt hiervoor 130 miljoen euro beschikbaar. In agrarisch Nederland wordt dit bedrag veel te laag genoemd. Niet alleen kost het afvoeren van mest geld, de aanschaf van een alternatief (kunstmest) dreigt ook in de papieren te lopen. LTO Nederland reageert geschokt, boos en teleurgesteld op de afspraken die Staghouwer heeft gemaakt. Het betekent volgens de belangenorganisatie een bom onder de kringlandbouw. Ook de provincie is om deze reden niet blij met de nieuwe regels.

'Onmogelijk gemaakt'
“Boeren en tuinders willen meewerken aan oplossingen voor de vraagstukken waar de sector voor staat, maar het wordt ons zo langzamerhand onmogelijk gemaakt. Met het afschaffen van de derogatie wordt kringlooplandbouw een utopie. Het is echt de vraag wat minister Staghouwer in zijn perspectiefbrief nog kan bieden, want op deze manier raakt elk perspectief voor de sector steeds verder uit het zicht”, aldus Joris Baecke, Portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland. Formeel moet het Nitraatcomité in Brussel op 15 september nog instemmen met de procedure.

LEES OOK: Nieuwe donderwolk voor de boeren: Brussel wil minder mest laten uitrijden

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!