Drie veehouderijen moeten van de rechtbank hun vergunning inleveren

28 oktober 2022 om 11:04 • Aangepast 8 november 2022 om 14:12
nl
Drie veehouderijen met jong rundvee in Budel, Made en Knegsel moeten hun natuurvergunning inleveren. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Wat dit betekent voor de bedrijven is nog onduidelijk. Volgens de rechter is de provincie is er bij de vergunningen onterecht van uitgegaan dat emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot van ammoniak.
Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door

Enkele natuurverenigingen waren het niet eens met de verstrekte vergunning en stapten naar de rechter. Zij kregen vrijdag gelijk van de rechtbank en de vergunningen worden vernietigd.

Jongvee
De vergunningen werden destijds verleend voor het uitbreiden van de bedrijven met jongvee. De bedrijven werken met een zogeheten emissiearm stalsysteem. Bij deze bedrijven bestaat de vloer van de stal uit een rooster dat de urine van het vee afvoert, zodat die zich niet vermengt met de vaste mest. Op die manier ontstaat er minder ammoniak.

De provincie gaat er van uit dat dit systeem bij jongvee een vergelijkbare werking heeft. Als enige in Nederland heeft de provincie Noord-Brabant melkveehouders verplicht om jongvee te gaan houden in emissiearme stallen. De natuurverenigingen betwijfelen of de emissiearme systemen wel werken en of de afwijkende emissiefactor voor jongvee klopt.

Onzeker
De rechtbank vindt dat niet vaststaat dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal even goed werkt en blijft werken. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen. Daarin moeten dan regels staan over het soort veevoer, de oppervlakte per dier of de manier waarop urine en mest gescheiden worden.

Het is nog onduidelijk of de provincie in hoger beroep gaat en wat de gevolgen zijn voor getroffen veehouders.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!