Dit wil de nieuwe Brabantse coalitie de komende vier jaar bereiken

1 september om 13:43 • Aangepast 12 september om 02:05
nl
De nieuwe coalitie heeft bekendgemaakt wat ze de komende vier jaar voor elkaar wil krijgen. Na maanden is Brabant de laatste provincie met zo'n akkoord, waar VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant aan hebben geschreven.
Profielfoto van Tessel LindersProfielfoto van Rick Lemmens
Geschreven door

Wonen

Brabant blijft zich hard maken voor de bouw van ruim 130.000 woningen tot 2030. 30 procent daarvan moet sociale huur worden. Die huizen moeten voornamelijk binnen de bebouwde kom gebouwd worden. Alleen als er met een hoog tempo gewerkt kan worden, neemt de provincie het buitengebied in overweging.

Ook moeten er snel 2000 extra flexwoningen komen voor mensen die moeilijk aan een huis kunnen komen.

Energie

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, blijft de coalitie geld steken in onderzoek naar gesmolten-zout-reactoren, een soort kleine kerncentrale. De komende vier jaar wordt nog niet besloten of zo'n reactor er echt komt.

De provincie gaat kijken of ze, boven op de regelingen van het Rijk en gemeenten, kan bijdragen aan grootschalige isolatie van huizen en het plaatsen van zonnepanelen om energiearmoede tegen te gaan.

Sinds 2022 zit het energienet in Brabant verstopt. Daarom wil de provincie kleine energienetwerkjes gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door middel van grote batterijen op bedrijventerreinen, gevuld met energie die op die terreinen zelf duurzaam wordt opgewekt.

Water en Natuur

De provincie doet er alles aan om de kwetsbare natuur in Natura2000-gebieden te herstellen, zodat er weet natuurvergunningen kunnen worden uitgegeven. In de komende vier jaar komen er ook geen extra Natura2000-gebieden bij.

Ook doet de provincie er alles aan om de doelen in de Kaderrichtlijn Water te halen. In 2027 moet al het water aan strenge Europese regels voldoen. Als dit niet lukt, kan Brabant een flinke boete van de EU krijgen.

Voor water geldt voortaan ook: de gebruiker betaalt. Zo moet het onttrekken van grond- en oppervlaktewater worden beperkt. Daarom gaat de grondwaterheffing ook voor kleine onttrekkers gelden, zoals boeren, kleine industrie en particulieren met een eigen grondwaterput. Vanaf 1 januari 2025 moet deze heffing gaan gelden. Nu geldt er al een meldingsplicht voor kleine grondwaterputten in waterschappen Brabantse Delta en De Dommel.

Verkeer

De provincie wil met scholen gaan overleggen hoe het openbaar vervoer en lesroosters op elkaar kunnen worden afgestemd. Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, worden de buskaartjes de komende vier jaar niet duurder. Ook wil Brabant kijken of nachtstreekvervoer haalbaar is.

Brabanders moeten meer gebruik kunnen gaan maken van zogeheten 'deelvervoer'. Dat zij bijvoorbeeld deelauto's en leenfietsen. Aansluitend daarop komen er meerder mobiliteitshubs: overstappunten waar je bijvoorbeeld je fiets kunt stallen en de deelauto kunt pakken.

Door de stikstofproblematiek staat het uitbreiden en aanpakken van verschillende wegen onder druk. De komende vier jaar wil de provincie wel de N629 (Dongen-Oosterhout) aanpakken, vraagt ze het Rijk om de N65 (Helvoirt-Vught) aan te pakken en wordt er opnieuw gekeken naar de uitbreiding N279 tussen Veghel en Helmond.

Brabant wil af van grootschalig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarom wil de nieuwe coalitie inzetten op meer vervoer over het water. Ook moet de ondergrondse buisleiding van Rotterdam naar Limburg, onder meer voor het vervoer van waterstof, ook aftakkingen naar Brabantse bedrijventerreinen krijgen.

Landbouw

Voor melkvee en kalveren wordt de deadline voor het plaatsten van een emissiearme stalsystemen verplaatst naar 1 januari 2026. Voor andere diersoorten blijft de deadline van 1 juli 2024 van kracht.

Om hun stikstofuitstoot te verminderen, kunnen boeren ervoor kiezen om minder dieren te gaan houden, over te schakelen naar biologische veehouderij, het bedrijf te verplaatsen of om meer grond te kopen. De komende jaren gaat de provincie grond aankopen om te helpen bij dat 'extensiveren'.

De provincie gaat boeren helpen bij het vinden van andere manieren om hun bedrijf in te richten. Ze kunnen bijvoorbeeld deels als natuurbeheerder, als caravanstalling of als zorgboerderij verder gaan.

Cultuur

Er gaat extra geld naar de bibliotheken. Omdat deze plekken steeds belangrijker worden als ontmoetingsplaats en voor het stimuleren van lezen, schrijven en digitale vaardigheden.

Ook wil de nieuwe coalitie dat er eens in de vier jaar een groot sportevenement naar Brabant komt.

LEES OOK:

Stallendeadline voor Brabantse boeren blijft staan, uitzondering melkvee

Deze mannen en vrouwen gaan als provinciebestuurders 'samen Brabant maken'

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!