Coalitieakkoord is veel te vaag, vindt oppositie: 'Dit gaat nergens heen'

8 september 2023 om 19:22 • Aangepast 20 september 2023 om 02:04
nl
De eerste missie van coalitiepartners VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant is geslaagd: na een lang debat over hun bestuursakkoord zijn de gedeputeerden benoemd en kan de Brabantse politiek als laatste provincie van Nederland weer echt aan de slag.
Profielfoto van Rick Lemmens
Geschreven door

Maar er klonk stevige kritiek op het akkoord vanuit de oppositie. Het bestuursplan is te vaag, te weinig concreet vinden ze.

John Frenken is de fractievoorzitter van BBB, de grootste partij in de Staten. Die partij deed aanvankelijk mee aan de onderhandelingen maar zette zichzelf voor de zomer buitenspel door op het allerlaatste moment nog met veel extra eisen te komen. "BBB is het niet gelukt om tot een akkoord te komen waaruit de Brabanders hoop kunnen putten, maar ik vraag me af of het deze partijen eigenlijk wel is gelukt. Ze gaan wel met elkaar, maar nergens heen." En die kritiek kwam ook van andere oppositiepartijen in de Statenzaal.

Stallendeadline
Een van de onderwerpen op tafel was de stallendeadline. Lokaal Brabant in het bijzonder kreeg het zwaar te verduren over dat onderwerp. Begin dit jaar kwam die partij namelijk nog met het voorstel om die deadline volledig van tafel te vegen. Maar in het nieuwe coalitieakkoord staat nu 'slechts' dat de deadline voor het installeren van een emissiearm stalsysteem anderhalf jaar wordt opgeschoven. En dan alleen voor rundveehouders. Voor alle anderen blijft de deadline gewoon staan op 1 juli volgend jaar.

Onder meer het CDA wilde van Lokaal Brabant weten waarom deze partij hiermee akkoord is gegaan: “Eerst deden jullie mee met onze motie die veel verder ging, jullie wilden zelfs helemaal af van de deadline. En nu tekenen jullie bij het kruisje”, zei fractievoorzitter Ronnie Buiks (CDA).

Volgens rechtse oppositiepartijen dwingt de nieuwe coalitie boeren om dure systemen te nemen, die niet goed werken. "Hoe kunnen boeren voldoen aan hun verplichting om vóór 1 oktober een vergunning aan te vragen als we die vergunningen nu helemaal niet verlenen?", vroeg Buiks (CDA) zich af.

GroenLinks stelde daar weer tegenover dat boeren meer opties om hun stikstofuitstoot te verminderen. "Ze kunnen bijvoorbeeld minder dieren houden, natuurinclusief worden of meer grond per dier gaan gebruiken", merkte fractievoorzitter Jade van der Linden op.

Dierenwelzijn, China en biomassa
Hoewel het soms zo lijkt, hebben de Statenleden het over meer dan alleen boeren en stalsystemen. Zo was de Partij voor de Dieren niet te spreken over het kopje over dierenwelzijn in het akkoord. Daarover schreef de coalitie enkel: "Wij hebben oog voor het welzijn van dieren." Dat is wel erg zuinig, vond Nikky Hamerslag (Partij voor de Dieren): "Dit akkoord spreekt van mensgericht beleid, dat blijkt maar weer."

BBB wil dat Brabant de banden met de Chinese zusterprovincie Jiangsu verbreekt, omdat deze relatie met China door mensenrechtenschendingen en spionage niet meer passend zou zijn. Een voorstel hiervoor haalde het niet. In het akkoord staat wel dat de relatie met Jiangsu al wordt herzien.

En Willem Rutjens van JA21 wilde weten wat de coalitie van plan is met biomassa, specifiek de Amercentrale. Die stoot veel stikstof uit, pal naast Natura2000-gebied De Biesbosch. D66 vindt dat biomassa niet past in 'een groene energiemix'. Fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg: "Stip aan de horizon is dat er uiteindelijk gestopt wordt met het stoken van bomen, want dan is er duurzame energie. Maar die stip is nog niet gezet."

Nieuw college
Voordat de nieuwe gedeputeerden aan de slag kunnen, moeten Provinciale Staten ze officieel goedkeuren. Meestal is dat een formaliteit, de coalitie heeft tevens een meerderheid. Zeven keer klonk het dan ook: 'dat verklaar en beloof ik' van het college zonder CDA.

LEES OOK:

Dit wil de nieuwe Brabantse coalitie de komende vier jaar bereiken

Deze mannen en vrouwen gaan als provinciebestuurders 'samen Brabant maken'

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!