Stalsystemen staan wéér ter discussie, een dag voor de deadline

22 september 2023 om 19:25 • Aangepast 4 oktober 2023 om 02:00
nl
Opnieuw komt er een debat over de stallendeadline. De fracties van het CDA, BBB, JA21 en de PVV hebben dat debat aangevraagd. Er zijn grote zorgen over de werking van verschillende stalsystemen. Boeren dwingen deze dan toch in hun stal in te bouwen, dat kan niet vinden de partijen. Partijen willen het debat houden op 29 september, één dag voordat boeren hun vergunning moeten hebben aangevraagd.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

De werking van die stalsystemen staat ter discussie. Uit een rapport van de Wageningen Universiteit bleek deze zomer al dat álle beschikbare systemen niet doen wat ze beloven. Voor melkveestallen werken de maatregelen nagenoeg niet, voor varkensstallen, geiten en pluimvee aanzienlijk minder dan beloofd.

En als je niet weet of en hoeveel stikstof er door zo'n stalsysteem uit de lucht wordt gehaald, kun je daar ook geen berekeningen mee uitvoeren om een vergunning te verlenen. Die rekensom klopt immers niet. Daarom liet de provincie eerder al weten dat je alleen nog een vergunning kan krijgen door middel van een zogenoemde 'passende beoordeling'.

Dat is een extra toets om te kijken of de bedrijfsvoering schadelijk is voor omliggende natuurgebieden. Maar op dit moment is helemaal niet duidelijk aan welke voorwaarden een passende beoordeling moet voldoen.

Deadline op 1 oktober
Ondertussen ligt er wel een deadline voor boeren die pluimvee, varkens of geiten houden. Zij moeten nog steeds vóór 1 oktober een vergunning hebben aangevraagd voor het plaatsen van zo'n systeem dat de stikstofuitstoot vermindert.

Volgens de verschillende politieke partijen in Provinciale Staten kan je niet meer spreken van behoorlijk bestuur als je boeren alsnog verplicht om een vergunning aan te vragen.

"Veel ondernemers weten na 1 oktober niet aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en hiermee is de provincie in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Dit knaagt aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Wij vragen van burgers en bedrijven iets wat niet kan. Dit mag een overheid niet doen."

Uitstel voor melkvee
In het bestuursakkoord dat begin deze maand werd gepresenteerd is al wel afgesproken dat melkvee- en kalverhouders uitstel krijgen bij het aanschaffen van een emissie-arme vloer. Dit omdat uit het rapport van de Wageningen Universiteit blijkt dat die systemen helemaal niet werken. Maar voor pluimvee, varkens en geiten blijft de deadline voor een vergunningsaanvraag dus staan op 1 oktober.

De fracties van het CDA, BBB, JA21 en PVV benadrukken dat het noodzakelijk is om duidelijkheid te scheppen voor boeren vóór 1 oktober. Ze vragen om een debat met de verantwoordelijke portefeuillehouders voor Agrarische Ontwikkeling (Marc Oudenhoven) en Wet Natuurbeheer (Hagar Rooijakkers) om deze kwestie grondig te bespreken.

"Dit debat belooft een cruciaal moment te worden in de discussie over de rechten en zekerheid van boeren in de provincie. De uitkomst ervan zal van invloed zijn op de toekomst van de agrarische sector in de regio", zeggen de partijen.

LEES OOK:

Stalvloeren werken niet: nog 111 Brabantse veehouders mogelijk illegaal

Stikstofbeleid en stallendeadline zorgen voor verdeelde reacties in Brabant

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.