Niet meer stemlokalen in Waalre: 'Ze missen iedere liefde voor het dorp en de inwoners'

12 maart 2019 om 21:56
Maak een stemfie als je in het stemhokje staat (Archieffoto).
Maak een stemfie als je in het stemhokje staat (Archieffoto).
Meer stemlokalen in Waalre bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Het was een vurige wens van D66, nu het aantal plekken waar je kunt stemmen is teruggebracht van zeven naar vier.
Profielfoto van Karin Kamp
Geschreven door

Volgens Kees de Zeeuw, fractievoorzitter van D66, betekent dat dat ouderen drie uur onderweg zullen zijn om volgende week hun stem uit te brengen. Maar bij het interpellatiedebat over de kwestie kreeg de partij dinsdagavond de kous op de kop, tot grote teleurstelling van De Zeeuw. "Ze missen hier iedere liefde voor het dorp en de inwoners." 

Volgende week zijn er stembureaus ingericht in Het Huis van Waalre, Het Klooster, 't Hazzo en De Pracht. Veel minder dan tijdens eerdere verkiezingen, toen er nog zeven locaties waren waar je kon stemmen. En een aantal jaren daarvoor waren het er zelfs nog negen.

D66 Waalre vroeg om opheldering. "Van deze vier locaties is er geen enkele meer in of nabij de centra en gebieden waar veel ouderen wonen. Zoals Eeckenrhode, waar de bewoners nu anderhalve kilometer heen en anderhalve kilometer terug moeten lopen of uren met de buurtbus moeten reizen. Alleen maar om hun stemrecht te kunnen uitoefenen."

'Stembureau verplaatsen'
Volgens De Zeeuw zitten in drie van de vier locaties twee stembureaus, met twee hokjes waar je je stem kunt uitbrengen. Dit om de grote toestroom van stemgerechtigden op te vangen. "Het is dus heel eenvoudig, pak een van de stembureaus op en verplaats dat naar een andere plek", aldus De Zeeuw. De optie om iemand anders te machtigen om te stemmen is volgens hem niet ideaal. "Oudere mensen hebben niet altijd iemand in de buurt wonen die zomaar even voor hun kan stemmen. Bovendien willen ze gewoon zelf hun stem uitbrengen."

Taxibus inzetten

Een motie om het aantal locaties uit te breiden, werd echter door de gemeenteraad met 10-5 verworpen. CDA, VVD, GroenLinks, ZW14 en een deel van Aalst Waalre Belang vindt dat er genoeg stemlokalen zijn. Wel wil het college een taxibus inzetten om mensen naar het stembureau te brengen. "Maar daar haal je het probleem niet weg", zegt De Zeeuw. "Dit kost ouderen inclusief stemmen en eventueel wachten toch snel een uur."

Wachten op privacy instellingen...

Wethouder Uijlenhoet snapt de commotie rondom het aantal stembureaus, maar blijft achter zijn keuze staan. "We hebben het aantal locaties aangepast en dat kan dus even wennen zijn. Maar we hebben vier goede gemeenschapshuizen, die goed bereikbaar zijn. Waarom zou je juist die locaties niet inzetten als stemlocaties?" Volgens de wethouder heeft de keuze niets te maken met eventuele bezuinigingen en is ook aan de ouderen gedacht. "Veel ouderen hebben eigen vervoer en kunnen dus prima gaan stemmen. En anders kunnen ze gebruik maken van de taxibus." 

"Dit college functioneert volledig technocratisch en mist alle empathie voor het dorp en haar inwoners", aldus een teleurgestelde fractievoorzitter. "Het laatste woord is hier nog niet over gesproken." 

Hij verwacht dat veel mensen thuis zullen blijven tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen.

Wachten op privacy instellingen...