Gedeputeerde Grashoff: 'datum van 1 april 2020 is niet in beton gegoten'

8 november 2019 om 22:48
Foto: Jan de Vries
Foto: Jan de Vries
Het CDA in Provinciale Staten wil vandaag dat de boeren nog meer tijd krijgen voor een milieuvriendelijke stal. De partij heeft vrijdag een motie daarvoor aangekondigd. Nu is het nog zo dat boeren voor 1 april 2020 een vergunning moeten aanvragen. Eind oktober stemde het CDA nog in met die datum.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Provinciale Staten vergaderen vrijdag over de begroting 2020. Gedeputeerde Grashoff heeft inmiddels gezegd dat de datum van 1 april niet in beton is gegoten. Als de zorgvuldigheid van de oplossing van het stikstofprobleem er om vraagt dat er aan die datum wordt getornd, sluit hij niet uit dat dat gebeurt. Aan de doelstelling dat de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen zal volgens de gedeputeerde nooit getornd worden.

Als een meerderheid van Provinciale Staten de motie aanneemt zal het college van GS hem niet uitvoeren. Dat standpunt wordt gedeeld door de CDA-gedeputeerden.

Hoewel er pas later vanavond of vannacht over de motie wordt gestemd blijkt tijdens de algemene beschouwingen al dat andere partijen hem vaag vinden. Het CDA gebruikt in die motie (die inmiddels vrijgegeven is) veel woorden, maar het college van Gedeputeerde Staten (GS)wordt niet met zoveel woorden opgedragen de datum van 1 april 2020 van tafel te halen.

 

Coalitiegenoot D66 vindt de eis van het CDA allemaal nogal meevallen en ziet er geen reden in voor een coalitiebreuk. De PvdA, ook een coalitiepartner, heeft ondertussen gezegd dat zij niet zal meewerken aan uitstel.

Staat coalitie achter bestuursakkoord
De oppositie wil graag duidelijk weten waar ze nu aan toe zijn met het CDA. De PVV diende als eerste een motie in om de deadline op te schuiven.

Oppositiepartij SP heeft aangekondigd dat de coalitie door middel van een motie gedwongen zal worden zich uit te spreken of zij nog achter hun gezamenlijke bestuursakkoord staan. In dat akkoord wordt de datum van 1 april expliciet genoemd.

Ook CU/SGP, 50Plus en Lokaal Brabant vinden de eisen van het CDA niet concreet genoeg. Die drie gaan een motie indienen waarin het college van GS wordt opgedragen uiterlijk voor 1 december de datum van 1 april 2020 van tafel te halen.

Verwarring
En zo heeft het CDA weer verwarring gesticht. Na 25 oktober kwam het CDA op het eerdere standpunt terug onder druk van de achterban. Dat leidde tot een crisis in de partij. Eerder op deze vrijdag kondigde CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon aan nog vandaag, tijdens het debat over de provinciebegroting, een poging te gaan doen de datum van 1 april opgeschoven te krijgen.

De motie komt pas later vrijdag tijdens het debat in het provinciehuis in Den Bosch aan de orde, mogelijk zelfs pas in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Hoon wilde niet zeggen wat het voor de coalitie betekent als de motie niet wordt aangenomen. Dat zou kunnen betekenen dat het CDA niet verder wil regeren met de andere coalitiepartners. "Laten we er vandaag eerst maar eens over discussiëren", zei ze.

Wat staat er in die motie?
Het CDA schrijft dat de minister in december met een plan komt voor de aanpak van het stikstofprobleem. Dat was 25 oktober ook al bekend. Nieuw voor het CDA is een rapport van van CBS dat deze week verscheen en waarin het effect van vernieuwende stallen in twijfel wordt getrokken. Dat is wel nieuw sinds twee weken geleden.

In de overwegingen staat dat op basis daarvan de datum van 1 april niet realistisch is. Het belangrijkste deel van een motie is wat aan het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen. Dat zijn in dit geval vier dingen. Drie daarvan lijken sprekend op wat er 25 oktober al is afgesproken. De vierde is de opdracht om een pas op de plaats te maken "met betrekking tot het vigerende beleid". Vigerend beleid is de deadline van 1 april, maar zo concreet staat het er niet.

 Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...