Landelijk vervoersverbod op nertsen om verspreiding van coronavirus tegen te gaan

28 mei om 15:10 • Aangepast 5 juni om 08:10
Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komt er een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen en mest van die dieren. Dat laten de ministers Carola Schouten (Landbouw) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer weten.
Profielfoto van ANP
Geschreven door
ANP

Zoals eerder aangekondigd gelden nu voor alle nertsenhouderijen extra hygiënevoorschriften en een bezoekersverbod voor de stallen waarin de nertsen zitten. Tot dusver golden alleen verscherpte maatregelen voor bedrijven waar al dieren besmet waren geraakt

De maatregelen blijven overal van kracht totdat duidelijk is op welke nertsenhouderijen het coronavirus rondwaart. Verder krijgen mensen die met nertsen werken het dringende advies zich te laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op infectie met het coronavirus.

Geen infectiegevaar
Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de besmettingen die op vier nertsenhouderijen in Brabant zijn aangetroffen, geen infectiegevaar opleveren voor de directe omgeving. In lucht- en stofmonsters die zijn genomen, is het virus niet aangetroffen.

Maar als het virus langere tijd rond blijft gaan onder nertsen, kan dat op termijn ook tot nieuwe infecties bij mensen leiden. Daarom wordt extra onderzoek gedaan, met name bij de pups die de afgelopen weken zijn geboren. Als die ook besmet zijn, bestaat het risico dat zo'n 'reservoir' ontstaat.

Van dier op mens

De uitkomsten van dat onderzoek worden volgende week besproken met deskundigen op het gebied van zoönosen, ziektes die van dier op mens kunnen overgaan of omgekeerd. Schouten sloot eerder deze week niet uit dat bedrijven geruimd moeten worden, als blijkt dat het virus bij nertsen kan blijven circuleren.

Voor de nertsenhouderijen in Nederland is hoe dan ook het einde in zicht. Uiterlijk in 2024 moeten ze allemaal dicht. Sommige partijen zouden graag zien dat het kabinet de coronacrisis aangrijpt om dat te bespoedigen. Maar daar ziet Schouten alleen kans toe als nertsenhouders er zelf voor kiezen eerder te stoppen.

Wachten op privacy instellingen...