LTO en Farmers Defence Force kraken stikstofplannen commissie Remkes, mogelijk acties

8 juni 2020 om 17:29 • Aangepast 15 juni 2020 om 17:24
nl
Belangenorganisatie LTO Nederland en actiegroepering Farmers Defence Force (FDF) kunnen zich niet vinden in de plannen van de commissie-Remkes. In het advies wordt te veel van boeren en tuinders verlangd om de stikstofuitstoot terug te dringen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Zo moet het gebruik van drijfmest worden verboden en gaat er een verplichting gelden voor het verplaatsen van bedrijven om natuur te sparen. Dit zijn twee pijnpunten, die voor de oprichter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever uit Sint Hubert, onacceptabel zijn. Hij vindt het nog veel te vroeg om, net als vorig najaar, met collegaboeren actie te gaan voeren. Van den Oever, die weinig positieve dingen in het advies is tegen gekomen, sluit protesten op de weg echter zeker niet uit.

Uiteenvallen Landbouw Collectief betreurd
"Dit kan echt niet. Boeren hebben gewoon een vergunning en ze kunnen dus niet verplicht worden te stoppen", aldus Van den Oever. Hij vraagt zich af in hoeverre het verkeer, het vliegverkeer en de industrie daadwerkelijk gaan bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie.

Van den Oever verbaast zich over het feit dat de commissie Remkes voor het opstellen van haar advies haar oren niet te luisteren heeft gelegd bij FDF. De veehouder vindt dat ze een kans heeft laten liggen en dat dan maar de komende tijd meer dan een hartig woordje gewisseld moeten worden met de overheid. "Dit is geen gelopen race. Als het advies wordt overgenomen, dan voorzie ik een serieus probleem. Wij gaan er niet aan meewerken", aldus de boerenvoorman, die het dan ook betreurt dat het Landbouw Collectief vorige week uiteen is gevallen. Hierin hebben maandenlang veel land- en tuinbouworganisaties hun krachten gebundeld.

"Ik heb geprobeerd de boel bij elkaar te houden, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Samen hadden we veel beter één vuist kunnen maken. Het Ministerie van Landbouw staat nu met 1-0 voor", aldus Van den Oever.

Ook ZLTO plaatst kanttekeningen
Janus Scheepers, bestuurder van de zuidelijke tak van LTO Nederland (ZLTO), is evenmin te spreken over het advies. "De commissie Remkes heeft in haar eindadvies hard uitgehaald naar de voorgestelde stikstofmaatregelen van het kabinet. LTO Nederland deelt met de commissie dat er met de huidige aanpak een groot tekort aan ontwikkelruimte ontstaat. Die ruimte is voor een toekomstgerichte economie hard nodig. Het advies schiet echter ernstig tekort. Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld."

"Botweg reducties van mestgebruik opleggen slaat innovatie dood. Laat de boeren boeren. Boeren hebben oplossingen waarmee de stikstofuitstoot nog lager wordt: koeien langer in de wei, mest verdunnen met water, minder eiwit voeren als onderdeel van een totaalrantsoen, innovatie stalsystemen. Het kabinet komt daar met de onlangs aangekondigde plannen enigszins aan tegemoet. Remkes gaat een stap verder met zijn suggestie om twee keer zo veel emissiereductie (50 procent) als harde verplichting in de wet vast te leggen en de mogelijkheid tot gedwongen uitkoop. Dat is duur en weinig effectief. Investeer liever in verduurzaming van de economie. Door daar écht op in te zetten wordt de totale ruimte, zowel voor natuur als economie, groter. "

'Boeren op de goede weg'
"In Brabant zijn boeren al in 2009 begonnen met het nemen van extra maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. En ze zijn op de goede weg. Volgens ons is 40 procent in 2030 mogelijk. In het eindadvies van Remkes wordt nu 50 procent voorgesteld, maar wel binnen tien jaar vanaf nu", aldus Scheepers, die bovendien nog rek ziet. "Creëer een Brabants transitiefonds van enkele honderden miljoenen euro’s om innovaties en investeringen in de landbouw te financieren. Geef (jonge) boeren ondernemersvrijheid om samen met burgers duurzame keuzes te maken over besteding van middelen."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.