Grote kans dat nertsenhouderijen na half augustus alsnog preventief worden geruimd

20 juli 2020 om 11:23 • Aangepast 24 juli 2020 om 16:24
De vergaste nertsen worden overgeladen (foto: Rob Engelaar Fotografie).
De vergaste nertsen worden overgeladen (foto: Rob Engelaar Fotografie).
Als er zich na half augustus nog nieuwe besmettingen voordoen in de nertsensector, dan zou er tot preventieve ruiming overgegaan moeten worden. Dit is het advies van het zogeheten Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z). Dit team bestaat uit wetenschappers op het gebied van infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, zoals COVID-19.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

In hun advies staat ook dat deze deskundigen er rekening mee houden dat op korte termijn nog zes tot twaalf besmette bedrijven bij zullen komen. De teller, in Brabant en Limburg, staat nu op 25. De wetenschappers verlangen dat er nog meer aandacht komt voor hygiëne in de nertsenhouderij. Mocht de verspreiding van het virus doorgaan, dan betekent dit dat de strenge maatregelen niet uitvoerbaar zijn en is preventief ruimen onontkoombaar.

Advies wordt breed gedragen
De ministers van Landbouw, Carola Schouten, en Volksgezondheid, Hugo de Jonge, hadden de deskundigen onlangs om raad gevraagd, omdat de verspreiding van het coronavirus bij nertsen niet te stoppen lijkt. Ze hebben vrede met de adviezen van het OMT Zoönosen, al vinden ze preventief ruimen vooralsnog te ver gaan.

De bewindspersonen willen de medewerkers van nertsenbedrijven op het hart drukken zich strikt te houden aan alle voorgeschreven, strenge maatregelen. De ministers stellen ook voor om personeel met milde of zelfs zonder coronaverschijnselen zich te laten testen door met de GGD.

'Nertsenhouderij versneld afbouwen'
In hun brief aan de Tweede Kamer staat dat ook de nertsensector en bestuurlijke instanties zich kunnen vinden in het advies. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders laat hierbij wel aantekenen dat er onder de fokkers geen draagvlak voor preventief ruimen is zonder dringende noodzaak vanuit dier- of volksgezondheid.

Het OMT-Z stelt verder voor dat eigenaren van bedrijven die geruimd zijn en van fokkerijen die dit lot wacht de stallen niet meer zouden moeten bevolken. Ook wordt geadviseerd de nertsenhouderij in Nederland versneld af te bouwen. Dit om te voorkomen dat de uitbraken onder nertsen zich in het volgende fokseizoen herhalen, mogelijk ook in andere gebieden.

Met bedrijven die geen gebruik willen maken van een stoppersregeling, moeten strikte afspraken gemaakt worden over de voorwaarden waaronder dit kan, zoals het naleven van strenge hygiënemaatregelen.

Oorzaken van besmettingen
Schouten en De Jonge wilden vooral weten hoe de aanhoudende besmettingen mogelijk zijn, ondanks alle ogenschijnlijke voorzorgsmaatregelen in de nertsensector, bij dierenartsen en medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Bij een aantal nertsenbedrijven, in onder meer Deurne, Landhorst en Milheeze, staat vast dat medewerkers het virus bij zich droegen. Het OMT-Z geeft aan dat de meest waarschijnlijke bron van de recente besmettingen ook besmette medewerkers op deze bedrijven zijn geweest.

Het risico van verspreiding van virus vanuit besmette nertsenbedrijven naar andere diersoorten wordt zeer gering geacht. Alleen mensen die in een besmette stal komen, lopen gevaar. Daarbuiten is geen verhoogd risico voor de volksgezondheid.

Discussie over preventief ruimen
Voorzitter John Jorritsma van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bepleitte onlangs al over te gaan op een preventieve ruiming van alle nertsenbedrijven in zijn werkgebied. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft desondanks met tevredenheid kennis genomen van het advies van het OMT-Z. De Veiligheidsregio Brabant-Noord vond het niet nodig de oproep over te nemen. Burgemeester Marcel Fränzel van de gemeente Sint Anthonis, die na Gemert-Bakel het zwaarst getroffen is, zag dit evenmin zitten.

Overigens blijkt uit steekproeven van de Welzijnscommissie Dierziekten dat er bij de gevolgde ruimingen niet één dier na het dodingsproces nog tekenen van leven vertoonde. Ook is geconstateerd dat het proces snel, doelmatig en zonder tekenen van onrust bij de nertsen heeft plaatsgevonden.

LEES OOK:

Tip ons!
Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wachten op privacy instellingen...