Stikstof terugdringen kan alleen samen, provincie spreekt van 'hele kluif'

16 december 2020 om 17:46 • Aangepast 17 december 2020 om 17:13
nl
Binnen drie jaar moeten de eerste resultaten te zien zijn van de aanpak van de provincie om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Tegen die tijd moeten alle stallen van boeren voldoen aan nieuwe eisen om kwalijke gevolgen voor de natuurrijke omgeving terug te dringen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

“Maar er is meer nodig”, zo verzekert provinciebestuurder Erik Ronnes. “Ook andere sectoren moeten een duit in het zakje doen.” Hij doelt hierbij onder meer op de industrie, het verkeer en de bouw.

Provincie wil 'Natura 2000' herstellen
De gezamenlijke krachtsinspanning is in eerste instantie vooral gericht op de beschermde Natura 2000-gebieden in onze provincie. In 2030 moet op minstens de helft van de hectares natuur in deze gebieden het stikstof dat daar nu nog neervalt, zijn teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Dit is een landelijk streven, waarin de provincie zich als een tijger gaat vastbijten. Samen met Limburg loopt ze zelfs voorop met haar vergaande beleid.

Hierin is onder meer het voornemen opgenomen om de grootste piekbelasters in de directe omgeving van de beschermde natuurgebieden uit te gaan kopen. Afspraken met de eerste veertien intensieve veehouderijen zouden binnen vier jaar gestalte moeten krijgen. In totaal heeft de provincie er 34 op het oog. Dat wil overigens niet zeggen dat de eigenaren geen bedrijf meer mogen runnen: het moet vooral duurzamer.

Het openbaar vervoer heeft ook al kennis gemaakt met de nieuwe doctrine van de provincie: alleen elektrisch rijden heeft de toekomst. Verder zijn de eerste drie bedrijfsterreinen ingericht nadat ze langs de nieuwe meetlat waren gelegd.

Proportionele bijdragen
De vernieuwde aanpak heet kortweg BOS. Officieel staat het voor Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof, maar ook voor Brabant Ontwikkelt Samen. Ronnes: “Een belangrijk deel van de oplossing is dat we in de provincie samen moeten zorgen voor veel minder stikstofuitstoot. Dat betekent: anders, duurzamer en innovatiever produceren én consumeren. In de gesprekken die we met de sectoren voeren, voelen wij daarvoor draagvlak en solidariteit.”

Alle betrokkenen dragen proportioneel bij, wat wil zeggen dat de grootste vervuiler het meest bijdraagt aan de oplossing van het vraagstuk, voor zover dat opgelost kan worden.

Hand in hand met aanpak droogte
Ronnes beseft dat het voor alle betrokkenen een ‘hele kluif’ zal worden. Ook omdat maatregelen hand in hand moeten gaan met andere plannen die al in gang zijn gezet om van de natuur weer een omgeving te maken waar plant en dier een betere toekomst kan worden gegarandeerd. De droogte is immers ook een gigantisch probleem.

Bovendien houdt de provincie met argusogen ook de situatie in België in de gaten. “De depositie van stikstof vanuit het buitenland op Brabantse Natura 2000-gebieden is aanzienlijk”, aldus Ronnes. Hij wil met het rijk en de buurprovincies afstemming zoeken met de autoriteiten bij onze zuiderburen.

Tientallen miljoenen euro's nodig
Alles wat de provincie bedenkt, uitvoert of laat uitvoeren, kost geld. Er zijn veertig maatregelen bedacht. In het eerste jaar is al bijna zes miljoen euro nodig om de stikstofaanpak verder in gang zetten. Maar in het verdere verloop van de strijd tegen de achteruitgang van het milieu en vooral die tegen de veroorzakers van deze toestand zijn nog tientallen miljoenen euro’s nodig.

Geld dat de provincie onmogelijk zelf kan ophoesten: het rijk springt dan ook bij en Europees zijn inmiddels ook gelden gevonden.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.