'Asielzoekers opvangen is geweldig', gemeente Heeze zoekt nieuwe locatie

29 augustus 2022 om 19:12 • Aangepast 30 augustus 2022 om 18:42
nl
Jan de Bruijn, wethouder van de gemeente Heeze-Leende, heeft de smaak te pakken. De recente opvang van vluchtelingen in een sporthal is in zijn ogen zo goed verlopen dat serieus wordt gekeken naar een plek waar voor een jaar maximaal vijftig mensen kunnen worden opgevangen. “Ik krijg bijna tranen in de ogen hoe blij de mensen hier zijn geweest.”

De Bruijn erkent dat niet alles goed is verlopen. Zo werden de mensen die in de buurt van sporthal De Pompenmaker wonen, overvallen door het nieuws dat er iets meer dan honderd asielzoekers zouden worden ondergebracht. Ook de informatiebijeenkomst verliep minder goed dan hij op de avond zelf naar buiten bracht. Zo kon de veiligheidsregio niet op alle vragen antwoord geven en was er onrust door tegenstanders.

"Beveiligers wekten vertrouwen."

De Bruijn heeft ervan geleerd, maar hij is ook blij dat er in de gemeenschap een ander sentiment is ontstaan. “De eerste dagen na de komst van die vluchtelingen liet een vrouw er elke dag haar hondje uit. Terwijl ze dat deed, tufte ze op de grond en stak ze haar middelvinger op. Tegen de beveiligers en de tijdelijke bewoners. Vervolgens zijn die beveiligers met haar gaan praten en gaandeweg zag je haar houding veranderen, in de positieve zin van het woord. Die beveiligers waren sowieso top, zij spraken Arabisch en wisten problemen goed op te lossen. Dat wekte vertrouwen.” Drie asielzoekers moesten overigens worden teruggestuurd naar het Groningse Ter Apel, omdat ze overlast veroorzaakten.

Het was ook een goede les voor de gemeente. De burgers eerder en beter informeren en intensiever betrekken bij zulke veranderingen kan veel ellende voorkomen. Zelfs bij die mensen die al heel snel stampij maakten tegen de vluchtelingen, meent De Bruijn. Hij beaamt dat hij ‘toch wel geschrokken’ was van de aversie die er kennelijk in het dorp leefde. De Bruijn doelt onder meer op het spandoek met de tekst ‘Liever koeien in de wei dan nog 1 asielzoeker erbij’. “Zoveel weerstand had ik niet verwacht. Gelukkig ging het om een klein groepje, dat een verkeerd beeld had van deze mensen.”

Maar hoe zeker is hij van de zaak dat ook deze criticasters zich een volgende keer wel constructiever gaan opstellen? In ieder geval komt een nieuwe opvanglocatie niet ergens ‘in een wijk’, maar net buiten één van de kernen van de gemeente. En pas nadat het college een rondgang heeft gemaakt en een weloverwogen beslissing heeft genomen. Die bovendien bijtijds met de omgeving moet worden gedeeld.

"Ik krijg bijna weer tranen in mijn ogen."

“Ik denk dan ook dat de weerstand bij een nieuwe opvang zal meevallen. De lessen die wij hebben geleerd, zullen we in de toekomst gaan toepassen”, klinkt het hoopvol uit de mond van De Bruijn. Hij kan er nu al naar uitkijken. “De mensen die in de sporthal verbleven, kregen bij hun vertrek allemaal een ansichtkaart van de gemeente. De blijdschap die ik toen ontving, daar krijg ik nu bijna weer tranen van in mijn ogen. Zo warm, dat gevoel: daar doe je het voor. Mensen in nood helpen: dat moet je als gemeente, hoe klein ook, met twee handen aangrijpen. Asielzoekers opvangen is gewoon geweldig.”

LEES OOK:

'Met duidelijke informatie over asielopvang krijg je burgers sneller mee'

Opvang asielzoekers in Heeze: 'Hier komen geen raddraaiers'

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.