Video

Meer dieren dood door stalbranden: 'Overheid moet maatregelen verplichten'

11 oktober 2023 om 12:44 • Aangepast 20 oktober 2023 om 02:04
nl
Veehouderijen en de overheid doen te weinig om stalbranden te voorkomen. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Het aantal dieren dat om het leven komt bij stalbranden neemt nog steeds toe. Dat komt onder meer doordat veestallen steeds groter worden en doordat vrijwillige maatregelen te weinig hebben opgeleverd. Volgens de raad moet de overheid daarom de sector wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen opleggen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Uit het rapport blijkt dat er in ons land gemiddeld zeventien grote stalbranden per jaar zijn. Tussen 2012 en eind 2020 kostten deze bijna 1,3 miljoen dieren het leven. In Brabant gebeurt dit gemiddeld twee keer per jaar. Meestal overlijden daarbij honderden tot duizenden varkens, maar ook pluimvee wordt getroffen.

'Geen hoge prioriteit'
Volgens de Onderzoeksraad vinden de meeste veehouders voorkoming van stalbranden niet heel belangrijk, omdat ze denken dat de kans klein is dat het hen overkomt. Ook kosten maatregelen om branden te voorkomen veel geld. Daar zitten ze niet op te wachten, omdat ze ook al geld kwijt zijn aan maatregelen om uitstoot van schadelijke stoffen en stank te beperken.

Bovendien liggen investeringen in nieuwe stallen of het verbouwen van de stal momenteel vrijwel stil. Dat komt door de onzekerheid over het stikstofbeleid en daarmee ook over de toekomst van het bedrijf.

Het is overigens lang niet altijd duidelijk waardoor stalbranden ontstaan. In een reactie liet boerenorganisatie LTO eerder weten dat het ook om brandstichtingen kan gaan.

Wettelijk verplichte maatregelen
Volgens de Onderzoeksraad nemen de risico’s op stalbranden toe, omdat dieren in steeds grotere stallen zonder vluchtmogelijkheden worden ondergebracht. Bovendien zorgen technische installaties in stallen voor extra brandgevaar. Volgens de raad moet de overheid de veesector bij wet verplichten om stallen brandveiliger te maken.

De veehouderijen, de Dierenbescherming en verzekeraars hebben in 2011 actieplannen opgesteld om op vrijwillige basis het aantal stalbranden terug te dringen. Volgens de Onderzoeksraad hebben deze plannen onvoldoende gewerkt. Ook wettelijk vastgestelde veiligheidseisen bleken niet te helpen.

Volgens Jeannette van de Ven uit Oirschot, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij de LTO, ligt het wat genuanceerder. "Het is geen kwestie van niet willen. We voelen allemaal de verantwoordelijkheid om het aantal stalbranden terug te dringen. Maar de praktijk is weerbarstiger. Er wordt nu bijvoorbeeld vanuit de provincie ingezet op luchtwassers, maar die zijn juist brandgevaarlijk."

"Stalbranden kunnen bovendien diverse oorzaken hebben en daarom ben ik blij dat de brandweer nog meer hier een vinger achter probeert te krijgen. Het kost veel tijd en inspanning." Het Ministerie van Landbouw hoopt dat nog dit jaar nieuwe regels kunnen worden vastgesteld.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!