Brabanders hebben meer begrip voor boerenblokkades dan klimaatprotest

22 februari om 06:00 • Aangepast 1 maart om 02:03
nl
Brabanders staan een stukje sympathieker tegenover de boerenprotesten dan tegenover klimaatdemonstranten, maar willen van beide bewegingen het liefst zo min mogelijk merken. Onderzoeksbureau Kieskompas deed in opdracht van de Regionale Omroepen onderzoek naar de mening over boeren- en klimaatprotesten.
Profielfoto van Rick Lemmens
Geschreven door

Aan dit onderzoek deden 909 Brabanders mee.

De afgelopen maanden vonden verschillende protesten van zowel de klimaatbeweging als de boerensector plaats. Met regelmaat blokkeerden beide groepen de snelweg. Waarbij boeren een stuk verder gingen en afval op de weg dumpten en branden stichtten waarbij asbest vrijkwam.

Overlast
Over geen van beide protesten is een meerderheid van de ondervraagden positief: 40 procent zegt de boerenprotesten grotendeels of volledig te steunen. Voor de klimaatbeweging is dit 28 procent. Met name het blokkeren van snelwegen stuit op weerstand. Van de ondervraagden vindt 57 procent dat boeren dat niet moeten doen. Van klimaatdemonstranten kan 67 procent het niet waarderen.

Het liefst zien de ondervraagden acties waar ze geen last van hebben. Zo wil 63 procent dat boeren publieksvriendelijker te werk gaan. En 71 procent wil dat van klimaatdemonstranten zien.

Uitgesproken afkeurend zijn de Brabanders over de acties van boeren waarbij asbest bij branden vrijkwam (85 procent) en spullen op de weg werden gedumpt (77 procent). Ook het blokkeren van landsgrenzen valt niet goed bij de helft van de ondervraagden.

De helft heeft ook minder begrip voor de boeren als met harde taal wordt gesproken. Zo bedreigde Farmers Defence Force-voorman minister Piet Adema van Landbouw en NSC-Kamerlid Harm Holman in een video.

Begrip
Toch is er ook begrip voor de boeren. Naar mening van 85 procent van de ondervraagden hebben de Nederlandse overheid en de EU te lang gewacht met het maken van een duidelijke visie voor de landbouw. De helft vindt ook dat het landbouwbeleid voor een deel moet veranderen.

Hoewel de gevraagde Brabanders een stukje strenger zijn voor de klimaatdemonstranten dan voor de boeren, is er ook voor deze acties wel begrip. Klimaatverandering wordt als bedreiging gezien. 55 procent geeft op een schaal van 1 tot 10 een 6 of hoger aan de ernst van het probleem. 53 procent maakt zich zorgen over de uitstoot van stikstof en de gevolgen daarvan op het milieu.

Stedelijk
Opvallend is ook het verschil tussen ondervraagden uit stedelijke en niet-stedelijke gebieden. De boeren kunnen rekenen op de steun van bijna de helft van de ondervraagden van buiten de steden. Onder stadsbewoners zelf is dit 31 procent. Ook wat de klimaatdemonstranten betreft, is er een scheiding merkbaar: 31 procent van de stedelingen steunt de beweging. Buiten de stad is dit maar 22 procent.

Buiten de stad zijn ondervraagden strenger voor klimaatdemonstranten dan voor boeren: 72 procent wil niet dat de snelweg voor het klimaat wordt geblokkeerd. Voor boeren wil 46 procent dit niet. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden uit de stad is in beide gevallen tegen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Klimaatactivisten weggehaald en opgepakt na bekladden ING-kantoor

Regionale wegen vol boerenblokkades bij grensovergangen

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.