Bevers blijven probleemgeval, provincie laat er weer een doden

16 mei om 15:19 • Aangepast 28 mei om 02:03
nl
Met toestemming van de provincie zijn in Boxmeer al twee bevers doodgeschoten. De dieren ondergroeven onder meer een talud bij een brug. Inmiddels houdt een andere bever er huis en moet ook deze knager eraan geloven. Twee organisaties die opkomen voor dieren proberen dit te voorkomen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Al ruim vijf jaar veroorzaken bevers bij het kasteel en woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer problemen. Ze banen zich een weg onder het talud van een brug, die hierdoor met rijplaten moet worden verstevigd. Ook is al eens een fietser door het wegdek gezakt waaronder een bever had gegraven. Kees Swaanen, de directeur van het woonzorgcentrum, is al jaren de wanhoop nabij.

Deze beverburcht veroorzaakt al ruim vijf jaar veel ellende in Boxmeer (foto: Jos Verkuijlen).
Deze beverburcht veroorzaakt al ruim vijf jaar veel ellende in Boxmeer (foto: Jos Verkuijlen).

Maar het is niet zo makkelijk om een eind te maken aan beveroverlast. Die aanpak is gebonden aan allerlei wetten en regels. Je kunt ze niet zomaar verjagen of verplaatsen. En dat is maar goed ook, vinden de Stichting Fauna4Life en de Stichting Animal Rights.

De twee belangenorganisaties tekenden eerder dit jaar bezwaar aan tegen het besluit van het provinciebestuur om ontheffing te verlenen op het verbod op het doden van bevers. Hun protest was niet vergeefs, maar het bestuur heeft het besluit zodanig aangepast dat het intact blijft, zij het met wat aanpassingen. Dit komt erop neer dat instanties die betrokken zijn bij (de aanpak van) beveroverlast minstens twee weken voordat een bever wordt gedood, op de hoogte moeten worden gebracht. Het afschieten gebeurt vervolgens onder toezicht van de Faunabeheereenheid, waarin onder anderen jagers en maatschappelijke organisaties zitten.

"Principieel onjuist, doden van bevers lost niets op."

De woordvoerder van Stichting Fauna4Life spreekt van een monster zonder waarde. Zij weigert zich bij de beslissing van het provinciebestuur neer te leggen en kondigt aan naar de rechter te stappen. “De provincie wil op voorhand al die ontheffing verlenen en wij vinden het principieel onjuist dat je dieren doodt. Verder vraag ik me af of het wel zo erg is wat die bevers daar doen en of er wel genoeg is uitgericht tegen die eventuele overlast. Doden van bevers lost in dit geval niets op.”

"Hier is sprake van een hele bijzondere situatie."

De provincie vindt het hun goed recht dat de twee belangenorganisaties gaan procederen. “Maar hier is echt sprake van een hele bijzondere situatie”, reageert een woordvoerder. Volgens haar is de provincie niet over één nacht ijs gegaan. Voordat een bever wordt gedood, moet een zogeheten escalatieladder, een model om tot een beslissing te komen, worden gevolgd. “Een ingrijpende maatregel, zoals het vangen, verplaatsen of doden van een bever, wordt altijd voorafgegaan door een minder ingrijpende maatregel, zoals het aanleggen van beverwerend raster of andere herstelwerkzaamheden.”

Gaas moest nieuwe bevertunnels voorkomen (foto: Kees Swaanen).
Gaas moest nieuwe bevertunnels voorkomen (foto: Kees Swaanen).
"Die beverfamilie heeft een hele sterke binding met dit gebied."

Het ultieme middel is nu volgens de provincie niet te vermijden, omdat de bever zich blijkbaar erg thuisvoelt in de uiterwaarden van een stukje historisch Boxmeer. “We hebben vanaf die plek al eens een burcht over een afstand van ruim honderd meter verhuisd. Maar er is een specifieke beverfamilie die blijkbaar een hele sterke binding met dit gebied heeft. Ze doet buitensporig veel moeite om terug naar het terrein te komen.”

"Zo is er nu weer een bever over land teruggekomen en dat komt bijna nooit voor. Vandaar dat die moet worden afgeschoten, vanwege de aanhoudende overlast."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Bevers zorgen al 5 jaar voor problemen: 'Beest is belangrijker dan de mens'

Bevers die schade aanrichten, mogen vanaf nu gedood worden

Waterschap heeft last van bevers, maar doodschieten is niet de oplossing

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!