Aanpassing stikstofbeleid provincie laat langer op zich wachten

15 juni om 15:00 • Aangepast 28 juni om 02:06
nl
Het gaat langer duren voordat de nieuwe versie van het Brabants stikstofbeleid af is. De kabinetsformatie en het schrappen van het landelijke transitiefonds, waarin 20 miljard euro zat om provincie te helpen met stikstofmaatregelen, zorgen ervoor dat de provincie haar plannen moet aanpassen.
Profielfoto van Rick Lemmens
Geschreven door

Het was de bedoeling dat de BOS 2.0 (Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof) in het derde kwartaal van dit jaar vastgesteld zou worden. In een brief aan Provinciale Staten schrijft stikstofgedeputeerde Wilma Dirken dat dit nu pas in het laatste kwartaal kan gebeuren.

Fonds geschrapt
De belangrijkste oorzaak van de vertraging is het wegvallen van het transitiefonds. Met dat fonds wilde het oude kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofuitstoot te verminderen. In het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen PVV, NSC, VVD en BBB wordt dat fonds geschrapt.

Het is nog niet duidelijk hoe het stikstofbeleid van het nieuwe kabinet eruit gaat zien en hoeveel geld ervoor vrij wordt gemaakt. De gedeputeerde hoopt dat dit de komende tijd wel duidelijk wordt.

Aanpassen om doelen te halen
Er komt momenteel teveel stikstof neer in de natuur die daar niet tegen kan. De provincie heeft als doel gesteld dat in 2030 in ongeveer de helft van alle natuurgebieden niet meer teveel stikstof neerdaalt. Volgens de provincie moet vooral de landbouw daarin een grote bijdrage leveren.

Momenteel belandt in 91 procent van de gevoelige natuur in Brabant teveel stikstof. Met het huidige beleid zou dat in 2030 uitkomen op 64 procent. Nog 14 procent teveel dus. Het bijstellen van de BOS is dus geen overbodige luxe. Want doordat het zo slecht gaat met de Brabantse natuur, worden er sinds maart 2023 geen natuurvergunningen meer verleend voor projecten waarvan stikstof neerkomt op gevoelige natuur. Zo'n vergunning is bijvoorbeeld nodig bij het bouwen van huizen of het aanleggen van wegen.

Door zowel natuur te herstellen als stikstofuitstoot te verminderen, hoopt de provincie weer vergunningen te kunnen verlenen. Daarvoor zijn harde, duidelijke keuzes nodig, schrijven ambtenaren van de provincie.

Dit is waar de provincie momenteel onder meer aan werkt:

  • Op lange termijn werkt de provincie aan een maximumuitstoot, zodat er een beperking komt op de hoeveelheid stikstof die bedrijven in een sector mogen uitstoten.
  • Er komt een buitenlandaanpak om stikstof van over de grens te verminderen.
  • De provincie gaat het effect van maatregelen meten. Maatregelen moeten juridisch houdbaar zijn om een tweede vergunningstop te voorkomen.
  • Er komt een lijst met reservemaatregelen, die ingezet kunnen worden als het maatregelenpakket niet genoeg effect heeft.

De hoop is dus dat er voor het einde van het jaar duidelijkheid is over hoe het stikstofbeleid van het nieuwe kabinet eruit gaat zien en hoe de provincie haar stikstofplannen moet bekostigen. De vraag is of die duidelijkheid er voor die tijd is. Vooralsnog gaat het college daar wel van uit.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Provincie gaat ondanks nieuwe coalitie door met plannen tegen stikstof

Regeerakkoord: boeren blij, universiteiten bezorgd en vragen rond asiel

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.