Op alle fronten is het hommeles in Waalre, maar nu eerst een eervol afscheid van de burgemeester

9 oktober 2020 om 18:15 • Aangepast 12 oktober 2020 om 09:46
nl
Er is niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de bestuurscrisis die in Waalre is ontstaan. Na burgemeester Jan Brenninkmeijer, stapten ook alle wethouders op en het was aan waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer om orde te scheppen in de chaos. In een brief aan commissaris van de Koning Ina Adema schrijft hij nu dat het in de gemeente eigenlijk op alle fronten hommeles is.
Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door

Voor zijn onderzoek naar de oorzaak van de bestuurlijke crisis die is ontstaan, heeft Boelhouwer tientallen gesprekken gevoerd en allerlei documenten bestudeerd. Hij komt tot de conclusie dat er 'géén eenvoudige en enkelvoudige aanleiding is voor de ontstane situatie', zo schrijft hij. Wel ging er op een heleboel vlakken van alles mis.

Zo kon burgemeester Brenninkmeijer niet goed overweg met zijn gemeentesecretaris. En boterde het ook niet tussen de burgemeester en de wethouders. Maar wat daar de reden van was, is nooit duidelijk geworden.

Ook over de rol van de gemeenteraad is de waarnemend burgemeester niet te spreken. Boelhouwer schrijft dat de oppositie- en coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar staan en dat de raadsleden zowel in als buiten de raad onbehoorlijk met elkaar omgaan. Dat maakt het voor de bestuurders in de gemeente behoorlijk lastig, vindt Boelhouwer. Hij schrijft: “In een dergelijk krachtenveld is het voor bestuurders en ambtenaren ongelooflijk moeilijk handelen.”

Er is wel geprobeerd om de verhoudingen in de gemeenteraad en het college van B en W te verbeteren, maar na zulke sessies ging men toch vaak weer snel op de oude voet verder en veranderde er in de praktijk dus weinig in de slechte onderlinge verhoudingen.

“Bij de bevolking is nog veel boosheid en teleurstelling over het komende vertrek van hun geliefde burgemeester."

Hoe het nu verder moet, is de grote vraag die op tafel ligt. Boelhouwer schrijft dat hij in ieder geval wil werken aan een beter debatklimaat met de gemeenteraad. Ook valt het hem op dat in Waalre weinig doorstroming is bij de verschillende partijen in de gemeenteraad. De achterbannen van politieke partijen zouden relatief klein zijn, waardoor het moeilijk is om voor 'vers bloed' te zorgen.

Voor nu gaat de gemeenteraad eerst op zoek naar nieuwe wethouders om een college te vormen. Daarvoor zijn de eerste stappen nu gezet, schrijft de waarnemend burgemeester.

En hij wil zorgen voor een eervol afscheid van burgemeester Jan Brenninkmeijer: “Bij de bevolking is nog veel boosheid en teleurstelling over het komende vertrek van hun geliefde burgemeester. Ik voel het als mijn plicht (…) deze gevoelens een plek te geven door samen met bevolking en organisaties een eervol afscheid van burgemeester Brenninkmeijer voor te bereiden. Dat geldt ook voor de wethouders.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.