Video

Zwervende wolf beet dit jaar 63 dieren dood, provincie komt in actie

20 december 2022 om 14:07 • Aangepast 27 december 2022 om 15:05
nl
In Brabant zijn dit jaar 61 schapen, een geit en een koe gedood door een wolf. Volgens de provincie gebeurde dit meestal door zwervende wolven, zoals vorige maand op grote schaal in Sprang-Capelle. In enkele gevallen sloeg de wolf toe die zich op de Groote Heide, in de Kempen, heeft gevestigd. Omdat zwervende wolven zo actief zijn, heeft de provincie besloten om meer wolfwerende maatregelen voor meer partijen te subsidiëren.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Het is de vraag of hiervan gebruik zal worden gemaakt. Tot nu toe heeft slechts één persoon subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen om zijn dieren te beschermen tegen een in Brabant gevestigde wolf. Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof laat in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren weten dat ze 'veehouders aanmoedigt om de mogelijkheden die er zijn zoveel als mogelijk te benutten.'

Minder bijtincidenten?
De afgelopen twee jaar bleek hoe hard maatregelen nodig zijn. Van mei 2017 tot eind april 2018 maakte een wolf in Brabant 'nog maar' twee dodelijke slachtoffers. Er is landelijk voor deze telperiode gekozen, omdat in de regel in mei welpen worden geboren. Het wolvenjaar daarop kwam in onze provincie geen enkel dier door toedoen van een wolf om het leven. Dat veranderde van mei 2019 tot mei 2020: toen was het zestienmaal raak. Gigantisch was het aantal het jaar daarop: 157, ruim de helft van het totaal aantal doodgebeten dieren in Nederland. Het lijkt erop dat het aantal dodelijke bijtincidenten over 2022 is afgenomen.

Het najaar en winter is de periode waarin vaker zwervende wolven worden gesignaleerd. Het gaat meestal om jonge wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten en een eigen territorium zoeken. Om te voorkomen dat deze dieren meer ellende veroorzaken, stelt de provincie zich nu genereuzer op. De verruimde maatregelen gelden provinciebreed niet alleen voor veehouders, maar ook voor organisaties die terreinen beheren én particuliere grondeigenaren. Ze komen voor de subsidie in aanmerking wanneer ze schapen en geiten inzetten voor begrazing van hun terrein.

'Even wennen'
Provinciebestuurder Hagar Roijackers: “Natuurlijk is het even wennen, als na een lange afwezigheid de wolf weer kiest om zich in ons land te vestigen. Het is aan ons om mee te bewegen met die realiteit: schapen en andere dieren beschermen én de wolf zijn leefgebied te laten ontdekken. Daarom hebben we nu de subsidieregeling uitgebreid.”

Door landbouwhuisdieren te beschermen wordt het gebied onaantrekkelijk voor de wolf. Zo wordt het roofdier gestimuleerd om zich te richten op prooidieren en op zoek te gaan naar een geschikt leefgebied.

Gevestigde wolf
Als dezelfde wolf een half jaar in één gebied zit, spreken we van een gevestigde wolf. De provincie wijst zo’n gebied dan aan als leefgebied. Deze wolf leeft van het wild in dit gebied, zoals reeën en wilde zwijnen. Op de Groote Heide heeft zich eind september 2020 officieel een wolf gevestigd in Noord-Brabant. De provincie kan niet uitsluiten dat deze wolf ook wel eens zijn oog laat vallen op een schaap of geit. Daarom blijft het belangrijk, zo benadrukt ze, om vee in dit gebied te beschermen. Er is nog subsidie beschikbaar voor dierhouders in dit gebied om stroomrasters- of -netten aan te leggen.

Schade kan worden geclaimd. In het wolvenjaar 2017-2018 betaalde de provincie 351 euro, in 2019-2020 ging het om 3.225 euro en het jaar daarop ruim 33.000 euro aan gedupeerden.

Een wolfwerend hek (foto: provincie Brabant).
Een wolfwerend hek (foto: provincie Brabant).
Netten worden ook gebruikt om schapen te beschermen (foto: provincie Brabant).
Netten worden ook gebruikt om schapen te beschermen (foto: provincie Brabant).
Fladderlinten worden ook gebruikt om wolven 'buiten de deur' te houden (foto: provincie Brabant).
Fladderlinten worden ook gebruikt om wolven 'buiten de deur' te houden (foto: provincie Brabant).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.