Zorgen bij GGD's om jongeren die steeds meer drinken en roken

28 mei om 16:04 • Aangepast 12 juni om 02:04
nl
GGD's in Brabant maken zich zorgen over jongeren die steeds meer drinken en roken. Zo blijken in twee van de drie regio's meer jongeren alcohol te drinken dan in de rest van Nederland. Daarnaast neemt het aantal scholieren dat rookt of vapet toe. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door

De gezondheidsmonitor is uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. Ruim 188.000 leerlingen van 885 scholen vulden een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn.

Hieruit blijkt dat er in zowel de regio Hart voor Brabant als in West-Brabant meer jongeren zijn die drinken dan in de rest van Nederland. Gemiddeld gaf 55 procent van de Nederlandse scholieren aan al op jonge leeftijd ooit alcohol te hebben gedronken. In Hart voor Brabant geldt dit voor 58 procent en in West-Brabant voor 57 procent van de jongeren. Alleen in Brabant-Zuidoost zeggen minder jongeren ooit alcohol te hebben gedronken: 52 procent.

Het aantal scholieren dat in de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken en dronken of aangeschoten is geweest, ligt in heel Brabant hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor 'binge drinken'. Dat betekent dat een scholier in de afgelopen vier weken wel eens vijf of meer glazen alcohol heeft gedronken op een feestje of tijdens avondje stappen. In heel Nederland heeft 18 procent dit gedaan. In de Brabantse regio's ligt dat percentage tussen de 19 en 22 procent.

Jongeren drinken vooral bij vrienden of vriendinnen, thuis en op lokale evenementen zoals een kermis, zomerfeest of tentfeest. Het alcoholgebruik neemt toe naarmate de scholieren ouder worden.

Bekijk hieronder de percentages van het middelengebruik onder jongeren per regio:

Wachten op privacy instellingen...

Het aantal jongeren dat rookt of vapet is de afgelopen jaren in heel Brabant gestegen. Zo geeft vier procent van de scholieren in Hart voor Brabant aan wekelijks te roken. In 2021 was dat nog drie procent. In West-Brabant is dit percentage gestegen van vier procent naar vijf procent. In Brabant-Zuidoost zeggen gemiddeld de minste jongeren wekelijks te roken: drie procent.

GGD's maken zich zorgen
De drie Brabantse GGD's zeggen zich grote zorgen te maken om het toenemende, zoals zij het noemen 'middelengebruik' onder jongeren. "Als we deze negatieve trend niet kunnen keren, wordt gezond opgroeien en mee kunnen doen in de samenleving voor steeds meer jongeren minder vanzelfsprekend", meldt GGD Hart voor Brabant.

Om ervoor te zorgen dat jongeren minder alcohol gebruiken en vapen, wordt volop ingezet op preventie. Jongeren krijgen voorlichting over de risico's van middelengebruik en er lopen bij de GGD allerlei projecten die gezond gedrag moeten stimuleren. "Middelenpreventie vraagt een gedragsverandering, dat is echt een zaak van de lange adem. Daar is de naaste omgeving van de jongere voor nodig. Denk aan ouders, vrienden en school."

Heeft NIX18 nut gehad?
Het is nu zo'n tien jaar geleden dat de alcoholleeftijd werd verhoogd van zestien naar achttien jaar. Omroep Brabant onderzocht eind vorig jaar daarom hoeveel nut 'NIX18' heeft gehad. Ruim 1300 Brabantse jongeren van 13 tot en met 23 jaar werden gevraagd naar hun alcoholgebruik.

Hieruit bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop de jongeren beginnen met alcohol drinken 14,8 jaar is. Het gaat hier om drankjes met een laag alcoholpercentage, zoals wijn of bier. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst sterke drank drinken, is 15,4 jaar.

Omroep Brabant onderzocht het alcoholgebruik van Brabantse jongeren, dat onderzoek zie je in deze HOE..?:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!