Tovert Johan Remkes oplossing voor stikstofprobleem uit zijn hoge hoed?

5 oktober 2022 om 07:00 • Aangepast 12 oktober 2022 om 11:19
nl
Er is ruimte voor alle ideeën om de opgaves die er liggen te realiseren. Dat was de boodschap waarmee Johan Remkes vanaf augustus het gesprek met allerlei partijen inging om tot een aanpak van het stikstofprobleem te komen. Woensdag aan het begin van de middag komt de voormalig minister met zijn bevindingen. Gaat hij de kool en de geit sparen, kiest hij voor een poldermodel of durft Remkes een duidelijke keuze te maken?
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Op voorhand zijn de messen al geslepen. Boeren dreigen opnieuw met tractors de weg op te gaan als Remkes’ conclusies tegenvallen, zo waarschuwde Mark van den Oever uit Sint Hubert, de voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), dinsdag al. Zijn achterban is bang dat niet alleen fors in de veestapel, maar ook het in aantal boerderijen zal worden gesneden.

Onmogelijke opgave
Remkes is eigenlijk met een onmogelijke opgave opgezadeld. De discussie tussen enerzijds de overheid en anderzijds de landbouw- en veeteeltsector is in de loop der jaren enorm verhard. Probeer die strijdende partijen maar eens op één lijn te krijgen om uit de impasse te komen. Bovendien wordt Remkes gezien als een personificatie van de oude politiek en was hij de voorzitter van een naar hem genoemde commissie die in 2019 al op minder vee aanstuurde.

Desondanks ging hij in augustus vol goede moed aan de slag. De intermediair sprak niet alleen met boeren- en natuurorganisaties, maar ook met onder anderen provinciebestuurder Erik Ronnes. Hij uitte hierin zijn grote zorgen, maar mogelijk blijkt later deze woensdag dat hij Remkes heeft kunnen overtuigen van de stallenaanpak in onze provincie.

De uitstoot van stikstof in ons land is al jaren te hoog. De natuur lijdt er zichtbaar onder. De Raad van State gaf in 2019 de discussie over het terugbrengen van stikstof een nieuwe injectie door aan te dringen op andere methodes. Ook de Europese Commissie deed een duit in het zakje door strengere mestregels vast te stellen. En altijd weer is de boerensector het haasje, althans, zo wordt dat gevoeld in agrarisch Nederland.

'Waarom worden andere sectoren ontzien?'
Leg je oor maar te luister bij welke landbouwbelangenorganisatie dan ook: ze voelen zich niet gehoord en menen dat zij als enige moeten inleveren. Waarom worden, in hun ogen, de industrie en de bouw steeds ontzien?

De laatste gesprekken die Remkes voerde met onder meer FDF, Agractie en de veel minder activistische LTO Nederland leidden bij deze organisaties desondanks tot zowaar voorzichtig positieve geluiden. In 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn, maar de manier waarop, daarover wil Remkes serieus nadenken. Hij zou kijken naar een mogelijk ander systeem dat de hoeveelheid stikstof meet die volgens de wet maximaal in een gebied mag neerkomen.

Aantreden nieuwe minister
De stikstofbemiddelaar weet echter ook dat natuur- en milieuorganisaties hem eveneens op de vingers zullen kijken. Zij vinden dat vooral de zogeheten Natura 2000-gebieden, die extra bescherming vragen, al te lang te zwaar belast zijn. En zou Remkes zich nog laten beïnvloeden door Peter Adema, die dinsdag werd benoemd tot nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De opvolger van Henk Staghouwer, die zich verkeek op de zware portefeuille, nam het direct op voor de landbouw. Want, zo zei de Fries, 'die hééft toekomst in ons land'.

LEES OOK:

Boeren dreigen opnieuw met actie als advies Remkes tegenvalt

Remkes komt 5 oktober met bevindingen na stikstofgesprekken

Landbouw heeft behoefte aan een minister met daadkracht, vindt provincie

Om de tafel met Remkes: Brabantse stallenaanpak voorbeeld voor hele land

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.