Dit zijn de belangrijkste stikstofmaatregelen én gevolgen tot nu toe

2 maart om 10:53 • Aangepast 2 maart om 16:07
nl
De provincie heeft woensdag bekendgemaakt geen vergunningen meer te verlenen aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden. De stop is volgens het provinciebestuur nodig, omdat uit onderzoek zou blijken dat de kwaliteit van de natuur verder is verslechterd. Om iets te doen aan de te hoge stikstofuitstoot, grijpen overheden regelmatig in. Van verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg tot de bouwvrijstelling: we geven je een overzicht van de belangrijkste maatregelen én de gevolgen van de afgelopen jaren.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door

2015: Geboorte van het PAS
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt in het leven geroepen. Op basis van het PAS kan alvast vooruitlopend toestemming worden gegeven voor projecten die mogelijk door stikstofuitstoot schade veroorzaken in beschermde natuurgebieden. Het idee is dat de stikstof die daarbij vrijkomt, later weer wordt gecompenseerd door herstelmaatregelen aan de natuur.

Mei 2019: Streep door het PAS
De Raad van State vindt dat de overheid kwetsbare natuurgebieden niet genoeg beschermt tegen stikstof. Het is ook niet duidelijk of de herstelmaatregelen écht helpen. Het vooraf afgeven van vergunningen op basis van het PAS wordt per direct verboden. In één klap komen honderden bouwprojecten stil te liggen en zijn vergunningen voor boeren onzeker.

September 2019: Uitstoot halveren
Het Adviescollege Stikstofproblematiek komt met een advies om de stikstofuitstoot in ruim tien jaar te halveren. Onder meer het inkrimpen van de veestapel wordt genoemd als maatregel.

Oktober 2019: Reeks boerenprotesten
Boeren gaan massaal naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het advies. Hierna volgt nog een handvol protesten, waaronder bij het provinciehuis in Den Bosch, Eindhoven Airport en distributiecentra van supermarkten in Brabant.

Omdat veel bouwprojecten nog altijd stil liggen, protesteert ook de bouwsector, in Den Haag.

Boerenprotest in 2019 bij de hoofdingang van het provinciehuis. (Bart Meesters)
Boerenprotest in 2019 bij de hoofdingang van het provinciehuis. (Bart Meesters)

Februari 2020: Geld beschikbaar
Het kabinet maakt geld beschikbaar voor onder meer boeren die hun stallen willen verduurzamen. Daarnaast komt er 350 miljoen euro vrij om boeren, die dat willen, uit te kopen. Maar er zijn nauwelijks boeren die dat zien zitten. Het eerste boerenbedrijf in Brabant wordt pas in september 2022 uitgekocht, voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Maart 2020: Maximumsnelheid omlaag
De maximumsnelheid op de snelwegen gaat tussen 6.00 uur ' s ochtends en 19.00 uur 's avonds omlaag naar honderd kilometer per uur.

Juli 2021: Nieuwe stikstofwet
De nieuwe stikstofwet gaat in. Alle sectoren moeten meehelpen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Verder wordt de zogeheten bouwvrijstelling in het leven geroepen, waardoor sommige bouwprojecten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden alsnog zijn toegestaan.

Een week later trekken boeren naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze gaan in gesprek met commissaris van de Koning Ina Adema over de stikstofregels en over de vergunningen van andere bedrijven.

Ina Adema spreekt na afloop de boeren toe (foto: Noël van Hooft)
Ina Adema spreekt na afloop de boeren toe (foto: Noël van Hooft)

Juni 2022: Stikstofplannen en protesten
Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof komt met nieuwe stikstofplannen. De uitstoot moet in grote delen van het land met 70 procent omlaag, wat voor veel boeren rondom natuurgebieden kan betekenen dat ze moeten stoppen met hun bedrijf. Ook wordt een kaart gepubliceerd met gebieden waarop staat hoeveel stikstof er per gebied teruggedrongen moet worden.

De plannen leiden tot meerdere protesten in heel Nederland. Boeren zoeken minister Van der Wal meerdere keren thuis op. Ook verzamelen tienduizenden boeren zich in het Gelderse Stroe, voor een van de grootste boerenprotesten. Boeren willen hier onder meer duidelijk maken dat de stikstofplannen van het kabinet niet haalbaar zijn en de boeren hard zullen raken.

Juli 2022: Bemiddelaar Remkes
Johan Remkes wordt bemiddelaar in de gesprekken tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen, om het gesprek tussen beide partijen op gang te krijgen.

Boerenprotest in Stroe (foto: ANP).
Boerenprotest in Stroe (foto: ANP).

Oktober 2022: Remkes: stikstofuitstoot halveren
Remkes presenteert op 5 oktober zijn langverwachte rapport over de stikstofcrisis. Hierin staat onder meer dat er moet worden vastgehouden aan de deadline van 2030 voor het halveren van de stikstofuitstoot. En binnen een jaar moeten vijfhonderd tot zeshonderd veehouderijen (piekbelasters) bij kwetsbare natuurgebieden worden uitgekocht.

November 2022: Streep door bouwvrijstelling
De Raad van State haalt een streep door de bouwvrijstelling, die sinds 1 juli 2021 gold. Bouwprojecten moeten vanaf nu weer een natuurvergunning aanvragen voor de bouw, aanleg en sloop van onder meer huizen, energieprojecten en wegen. Dit heeft grote gevolgen voor bouwprojecten in Brabant.

Maart 2023: Vergunningstop in Brabant
De provincie verleent voorlopig geen vergunningen aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt. Op dit moment brengt de provincie in kaart wat de precieze gevolgen zijn. De stop is nodig omdat uit onderzoek naar de kwaliteit van de natuur in Brabant is gebleken dat die is verslechterd.

LEES OOK:

Dit is wat je moet weten om de stikstofcrisis te begrijpen

Werkgevers en provincie na stikstofuitspraak: 'Economie aan de ketting'

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.